EU’s økonomi

20110323PHT16285 originalEu’s økonomi ligner den samfunds-økonomi, som man har i alle medlemslandene.
EU (staten) får indtægter i form af skatter og afgifter. Det er bare ikke EU selv, men medlemslandene, der har opkrævet disse skatter og afgifter, og videresender dem til EU.

Præcis som i alle medlemslandene fordeler EU sine indtægter til borgerne – det vil sige alle borgere i EU. Det sker i form af tilskud og andre former for ydelser.

 

Indtægter

EU’s egne indtægter stammer fra::

1 Toldindtægter
2 Landbrugsafgifter
3 Momsindtægter
4 En procentdel af medlemslandenes BNI  
(medlemsbidraget)

Åben denne publikation. Klik på grafen, og gå så fx – via indholdsfortegnelsen – videre til:

Landbruget får mest

Det er vigtigt at bemærke, at ca. 30% af alle EU’s indtægter anvendes til at finansiere landbrugsordningen, som omfatter meget betydelige tilskud til EU’s egne landmænd. (tidligere var procentsatsen mere end det dobbelte)

Landbrugsordningen blev skabt i efterkrigstiden, hvor der endnu var fødevaremangel i Europa. Hensigten var med toldmure at beskytte landmændene mod konkurrence udefra og med tilskud at opmuntre dem til at øge produktionen. Derfor fik landmændene garanti for, at de kunne opnå en mindstepris og afsætte deres produktion.

I dag producerer landbruget mere end EU-borgerne kan spise, men man har alligevel opretholdt toldmure og prisstøtte.

Den anden meget store udgiftspost financierer såkaldte “bæredygtige udvikling”. Det svarer meget godt til det begreb vi anvender i Danmark – egnsudvikling.
Især i Sydeuropa har EU finansieret endeløse – ikke særligt trafikerede – motorveje og andre former for infrastruktur for at skabe grundlag for vækst i de fattige egne i Europa.

Det sker udfra EU’s erklærede målsætning: At skabe vækst og velstand i hele EU’s område.

Især for Spanien, Grækenland og Portugal har EU været ”en rigtig god forretning”.
Her har EU sat massivt ind for at løfte de fattige regioner i disse lande op på et højere økonomisk niveau.

Her er en samlet oversigt over de nyeste tal for EU’s økonomi

Klik på hjemmesiden herunder. Den rummer rigtig mange eksempler og forklaringer på EU’s økonomi.

Skærmbillede 2015-01-27 kl. 13.18.22

 

 

 

 

 

 

 

Klik for at åbne større version

Yde efter evne og nyde efter behov

Grundlæggende fungerer EU på samme måde, som de mennesker der ønskede kommunisme drømte om.
De 16 øverste medlemslande får mere fra EU end de betaler.
De 11 lande nederste betaler til gengæld mere end de får. Det er fordi de økonomisk evner at hjælpe EU’s svagere økonomier.
Det sker ikke ud fra ædle solidariske principper, men ud fra den økonomiske grundopfattelse, at jo stærkere naboen er, desto stærkere kan man selv blive – bl.a. gennem voksende handel.

EUlandenesNETTOBETALING
Opgjort i Millioner €

 

Et meget stort EU projekt

Skaermbillede-2012-02-18-kl.-16.20

A2 Motorway, Greece - Section Driskos-Chrysovitsa - Arachthos bridge - 05www

Se engang på dette gigantiske motorvejsprojekt, der går på tværs af hele det græske landområde. Det kan kun gennemføres med massiv hjælp fra EU, som ser det som en væsentlig del af den europæiske infrastruktur.

Nu er der skabt en hurtig forbindelse mellem det sydlige Europa og den nordlige del af Tyrkiet på den anden side af Bosperusstrædet ved Istanbul.

 

Bosperus

Ca. 2,5 mia € – det er omkring 18 mia kr. – brugte EU i 2010 på regionalpolitik i Grækenland. Det er netop den konto man hæver fra, når der skal ydes støtte til fx. et motorvejsprojekt. Her er altså forklaringen på, at Grækenland med begrænsede økonomiske ressourcer kan kaste sig over så storstilet et projekt.

20110519PHT19724 original

Et af de lande, der gør det muligt at yde så store økonomiske tilskud til Grækenland er Tyskland, som i 2010 betalte mere end 20 mia € i medlemsbidrag til EU.

Regnestykket se sådan ud:

ind 20,7 Betaling fra Tyskland
ud 10,8 Betaling til Tyskland
ekstra bidrag 9,9 det er mere end 73 mia danske kroner

images 2En af årsagerne til Tysklands stærke økonomi,
som sjældent er fremme i medierne, er bl.a., 

at man har betydelig lavere forsvarsudgifter
end i mange af de andre EU lande.

Økonomi mellem Danmark og EU

danmarkmedlemsskabLILLE

Dansk landbrug modtager langt størsteparten af de penge EU bevilger til Danmark.
Det kan undre at et erhverv, der kalder sig liberalt modtager så meget offentlig støtte – EU pengene stammer jo fra den danske stats skatteopkrævning, selvom de har været en tur nede og vende i EU!

Den næststørste post er “Forskning & udvikling” der støttes med 16% af bevillingerne fra EU.

 

Diverse EU statistik

Valuta omregner

Omregn fra kr til euro eller omvendt.