Frit ideologivalg!

Den opfattelse at ethvert menneske må have en ideologi – et grundlag for sine meninger og handlinger. Blev tidligere opfattet som en absolut sandhed. I dag er det måske ikke mere sandt!

Ideologivalg

Det ene øjeblik er et menneske egoistisk, det næste øjeblik solidarisk…!

egoismus1wwwAllerede dengang Leonardo da Vinci (1452-1519) arbejdede med menneskets proportioner og tegnede Vitruvian Man fokuserede han både på anatomien (det fysiske) intellektet (det åndelige).
Da Vinci mente at mennesket dels var styret af principper, som blev reinkarneret fra individ til individ og forhold. Som var bestemt af faktorer i og udenfor menneskets bevidsthed.

Dengang og næsten helt op til årtusindskiftet forestillede man sig en eller anden form for styrende princip af mere varig karakter. Hvad enten det var kirken eller det politiske system der definerede principperne.

Frit valg på alle hylder

I dag mener stadig flere mennesker, at de frit kan designe deres egen ideologi, sammensat af ideer fra alle hylder.

I den store Danske Encyklopædi defineres ideologi som: En nogenlunde sammenhængende og omfattende samfundsopfattelse, et idésystem der beskriver, hvordan samfundet bør se ud. Et alment handlingsgrundlag.

Men Encyklopædien siger ikke noget om, at alle har eller skal have en ideologi, der placerer dem enten i den liberalistiske, socialistiske eller konservative lejr.

Mange har stadig et tilhørsforhold til en af ismerne. Men det gælder ikke de yngre generationer.

Psykologer og sociologer forbinder ofte menneskets bevidsthed med et nogenlunde sammenhængende idegrundlag. Derfor kan designerideologien true både selvbevidstheden og det enkelte individs identitet eller personlighed?

De politiske partier udvikler stadig moralsk og ideologisk betingede visioner. Men vælgerne stritter i alle retninger og tager stilling fra sag til sag.

Hvis et flertal af vælgerne fx. foretrækker de borgerlige partier, så er det måske ikke liberalismen som idegrundlag de har valgt, men bare nogle andre partier de har fravalgt.  Ud fra en meget personlig og subjektiv målestok. At de valgte partier har en ideologi er måske bare noget man så må tage med uden nærmere overvejelser.