Hermeneutisk videnskab

grafiskfremstilling2hermane

Hermeneutikken er en videnskabsretning der i modsætning til positivismen accepterer fortolkninger. Fordi en videnskab der beskæftiger sig med mennesker og samfund adskiller sig fra videnskab der beskæftiger sig med naturen.
Mennesker har ”meninger”, det har naturen ikke, derfor er det vigtigt at fortolke og forsøge at forklare disse ”meninger”. Som har en afgørende betydning for de menneskelige og samfundsmæssige forhold vi kan observere.

Hermeneutikken sætter spørgsmålstegn ved positivismens forestilling om den objektive sandhed. Den der udforsker det ukendte er selv en del af fænomenet, og præget af sine egne fortolkninger.

Kan en historiker, der ikke selv har oplevet 1. verdenskrig gennemføre en videnskabelig undersøgelse af den tyske befolknings holdning til krigen?
Ja, men som udgangspunkt spiller hans egen fortolkning en afgørende rolle, fordi hans forestillinger om, hvad der engang var væsentligt er præget af hans egen tid og hans egne erfaringer.
Derfor bliver det ikke objektivt i positivistisk forstand.

Humanistisk videnskab

Hermeneutikken der er de humanistiske videnskabers overordnede metode, bygger på den opfattelse, at det centrale i disse videnskaber er fortolkning af noget, der har mening. Man søger en dyberegående forståelse af menneskelig aktivitet og produkterne af menneskelig aktivitet, der rummer mening fordi de udspringer af en menneskelig hensigt – intentionalitet.
Tsunamien havde ingen mening, den var meningsløs.
”11/9” havde mening – angrebet havde et formål.

Kan hermeneutikken nå frem til en sand fortolkning! Hvis JA, hvilken type sandhed er der så tale om.

Man vil aldrig kunne nå frem til at sige om en konkret fortolkning, at den er rigtig – kun at den er bedre end de(n) foregående. Måske, at det er ”så godt som sikkert”.