Historisk tilbageblik

Lidt filosofi til at begynde med

kirkegaardwwwSøren Aabye Kierkegaard (1813-1855)

Livet forstås baglæns,
men må leves forlæns
Frygt ikke det nye og ukendte.
Lev livet forlæns.
Men tænk over det du oplever, og gem dine erfaringer.
Forstå livet baglæns.
Sådan forstår jeg det lille Kierkegaard citat.
Det får især betydning i en tid, hvor jeg oplever, at de dumme er så skråsikre på alting – og de kloge så fulde af tvivl.

Samfundsfag-abc.dk er et tilbud om at blive klogere og fuld af tvivl. Du skal nemlig også leve forlæns. Men ikke bevidstløs. Ikke skråsikker. Men fuld af stadig mere viden og erfaringer. Hvis du ikke gider mere uddannelse og vælger at opfatte dig selv som færdiguddannet, så er du mere færdig end uddannet.

Samfundsfag.com afspejler den samfundsopfattelse, at et samfund formes af det dialektiske samspil mellem individet og fællesskabet.

At forstå dialektikken er især vigtig i en tid, hvor jeg synes, at mange (alt for mange) oplever fællesskabet som noget, der bare står i vejen for individet.

*

hoenenaegget1Hvad kommer først – hønen eller ægget?Den følelse eller opfattelse kan man sagtens have, men det rokker ikke ved, at det er noget vrøvl, på samme måde som hvis nogen hævder, at hønen kommer før ægget, eller ægget før hønen.”Et samfund formes af det dialektiske samspil mellem individet og fællesskabet” Denne definition er så kort, at de fleste kan lære den udenad. Men for at forstå den, må man også forstå begrebet dialektik. Et begreb som filosoffer gennem tiderne har viet måske hele livet på at forstå, beskrive og ikke mindst diskutere med andre kloge folk.*

Her er wikipedias definition af begrebet dialektik:marstrandkierkegaard2wwwSatirisk tegning af Kierkegaard.

Filosofisk betragtet. Filosoffer bruger gerne ordet dialektik om enten den sokratiske, dialektiske krydsforhørsmetode eller Hegels dialektiske historiemodel. »Dialektik« kan dog også henvise til en forskrift for, hvordan man kan begribe verden (epistemologi) eller en konstatering af, at verden omkring os er sammenvævet, modsigelsesfyldt og dynamisk allerede før vores iagttagelse af den (ontologi), eller en metode til at præsentere tanker og konklusioner (formidling), sådan som f.eks. Thomas Aquinas og Karl Marx har gjort det.

*

Hos http://www.lademann.dk/(kræver skoleabonnement) får du denne definition:

dialektik (græsk): behandling af et problem ved hjælp af spørgsmål og svar. Hos Kant betegnelse for en forstandsmæssig behandling af emner, der ligger uden for tid og rum; hos Hegel læren om, hvordan synteser danner sig ved, at modsætninger går op i en højere enhed.

Blandt andet på baggrund af den viden, som findes på de to nævnte websteder, har jeg formuleret følgende definition af begrebet dialektik, som skal anvendes i forbindelse med samfundsfag.com.*

Begrebet dialektik bruges her som en måde at forstå samfundet på. Det bygger på den opfattelse, at samfundet består af en masse modsætninger, som samtidig er hinandens forudsætninger.

Altså

Ikke noget individ uden et fællesskab. Ikke noget fællesskab uden individer.Ikke nogen høne uden et æg. Ikke noget æg uden en høne. Ingen rigdom uden fattigdom. Ingen fattigdom uden rigdom. Ingen lykke uden ulykke. Ingen ulykke uden lykke.Ingen magt uden afmagt. Ingen afmagt uden magt.

jorden1Jorden set fra rummet. Det grønbrune land er Australien.
Jorden blev dannet for ca. 4,6 milliarder år siden
Ligesom resten af solsystemet er jorden dannet af en interstellar sky, som bestod af støv og gas.Hvad der fik det luftige stof til at fortættes og danne vores og solsystemets øvrige planeter ved man ikke med sikkerhed. En sandsynlig forklaring er, at en nærliggende stjerne eksploderede, så kraften herfra påvirkede den interstellare sky.
Solen – den planet alle andre planeter kredser omkring – begyndte først at skinne 60-70 mio. år efter dannelsen af solsystemet.*Se også hjemmeside om Darwins teorier

• Du skal ikke tro du er noget
I hvert fald har det moderne menneske kun været tilstede i en brøkdel af menneskeslægtens historie.
Tidsmæssigt 0,0285% af den tid, forskerne mener der har været mennesker på jorden!  Se animationen herunder

 
De første mennesker

Alle mennesker nedstammer fra Adam og Eva.
Adam var det første menneske. Han blev formet af jord og så blæste Gud livsånden ind gennem hans næsebor.
Sådan forklares begyndelsen på menneskehedens historie i Det Gamle Testamente, som også fortæller, at Gud senere skabte Eva, kvinden, af et af Adams ribben.
Det er en god og enkel historie. Men mange millioner år før Adam og Eva levede i Edens have fandtes der mennesker på planeten Jorden.
I 2001 fandt man nye fossiler der dokumenterer, at der har været mennesker på jorden i mindst 7 millioner år.

*

Der er selvfølgelig mange forskellige teorier om, hvornår vores forfædre gik oprejst, kunne tale, tænke og bruge redskaber.
Homo sapiens, der betyder det tænkende menneske, adskiller sig fra tidligere arter ved et mere spinkelt skellet, mindre kindtænder og et større hjernerumfang. Tidligere arter havde et hjernerumfang på højst 550 cm3, mens hjernen på de første Homo sapiens var på 600-800 cm3. I dag har mennesker et hjernerumfang på gennemsnitlig ca. 1400 cm3.
I Europa er det bare ca. 30.000 år siden, at den tidligere menneskeart på vores kontinent – Neandertaleren – erstattedes af Homo sapiens.

 

mennesketsudbredelse1www
Nogle mener, at menneskets udvikling startede et eller andet sted i Afrika.
mennesketsudbredelse2www
Andre er overbevist om, at udviklingen startede flere forskellige steder, hvorefter de forskellige menneskearter blev blandet sammen.

 

Menneske-abe
Mennesket er en dyreart. Men på talrige områder adskiller mennesket sig fra den nærtstående dyreart – menneskeaber.Biologisk kan mennesket defineres som:En menneskeabe uden pels (nøgen), der går på to ben, bruger redskaber og har udviklet et talesprog.Det er bl.a. redskabskulturen og talesproget, der udgør de væsentligste elementer i menneskets overlevelsesstrategi og opbygning af bæredygtige samfund.
      

WikiTidLogo

 

Nettet rummer et hav af tidslinjer. Søg selv, eller tag udgangspunkt i Wikipedia. Du kan surfe rundt i det 21.århundrede.

Eller i det 20.århundrede.
Der er frit valg – men du finder flest informationer i de nyeste år.

Links

DR eksistens om Kierkegaard

http://www.dr.dk/P1/Eksistens/Udsendelser/Arkiv/2003/04/22/000048.htm

LINK kirkegaard…… http://www.dr.dk/P1/Eksistens/Udsendelser/Arkiv/2003/04/22/000048.htm

Wikipedia om Kierkegaard

http://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_kirkegaard

Stanford Encyclopedia om Kierkegaard

http://plato.stanford.edu/entries/kierkegaard/

Menneskets udvikling

http://www.netbiologen.dk/zoologi/homosapiens.htm

Mennesket Homo Sapiens

http://da.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens

Stanford Encyclopedia Darwinisme

http://plato.stanford.edu/entries/darwinism/