Ideologiernes konsekvenser

Hvad er ideologiernes konkrete konsekvenser!

  CB-MODEL-partiernes-kompas2lilleWWW

På figuren er vist den placering af partiernes vælgere i Gallups Kompas, som analyseinstituttet har fundet frem til på baggrund af deres analyser. De nyeste partier er ikke med i analysen.

 

Hvem ønsker mest fællesskab! Hvem foretrækker mere individualisme!
Det er bl.a. det der defineres af partiernes ideologier. Det har altså konsekvenser, om man er socialist eller liberal.
SF ønsker mere fællesskab og de konservative ønsker mere individualisme. Det konservative folkeparti vil dog ikke udtrykke sig helt på denne måde, men sige – at man lægger vægt på den personlige frihed.

Partierne kan også placeres i forhold til to andre dimensioner. Moderne contra Traditionel.

Ingen partier har ufrihed som målsætning. Alle ønsker, at mennesker skal være frie. Men begrebet frihed defineres meget forskelligt.

Offentlig styring af markedet er for socialisten en forudsætning for individets frihed.
Pointen er, at hvis det offentlige ikke styrer, så får kapitalen frit spil, og kan f.eks. gennem monopoldannelse sætte konkurrencen ud af spil og forlange en al for høj pris på for sine produkter. Forbrugernes frihed til at vælge er dermed borte.

For liberalisten er konsekvensen af offentlig styring af markedet, at den frie konkurrence bliver sat ud af spil. Man forestiller sig ikke, at der kan dannes monopoler, hvis blot den frie konkurrence får lov til at udfolde sig. Det sikrer forbrugernes og ikke mindst producenternes valgfrihed.

 

 

Podcast om ideernes krise i politik.
Du skal have god tid og være meget interesseret!