Journalistiske erfaringer

For snart mange år side formulerede den canadiske sociolog Herbert Marshall McLuhan sætningen: Mediet er budskabet. Det skulle vise sig at blive et langt mere væsentligt budskab, end han måske selv forestillede sig.

medieterbudskabetI dag lever vi i en tid, hvor formen (mediet) ofte er vigtigere end budskabet. Tænk på, hvor ofte vi lægger vægt på, at information skal findes på internettet. Tænk på, hvorfor en saglig nyhed skal formidles af en smart studievært – helst en yngre kvinde. Tænk på, hvorfor alle gratisaviserne skriver korte historier, og hvorfor reklamerne altid er utrolig farvestrålende.

Timing

hvornaarDet kan være altafgørende, at et budskab times korrekt. Man skal ikke bare afsende sit budskab, så snart det er klart. Det er ikke altid vigtigst at komme først. Somme tider kan det gavne formålet, hvis man gemmer budskabet, fx til det igen bliver solskin.

Der er desværre ikke nogen entydig formel. De fleste vælger derfor at komme først. Men det betyder samtidig, at budskabet ofte slet ikke er ordentlig gennemarbejdet. Og så bliver det let afvist eller glemt.

kommmosaik

 

 

 

 

 

 

Fortællemåde

Skal det være sagligt – grænsende til det kedelige? Skal man anlægge en humoristisk eller ironisk stil? Skal man skrive ungt og poppet eller …? Man kunne også vælge en dramatisk form, eller gå lidt let hen over de problematiske ting?

fortaellemaade

Sproget

Der må selvfølgelig ikke være stavefejl og klodsede vendinger i en tekst, hvis man skal gøre sig håb om at nå hele sin målgruppe.

Desværre er der mange, som slet ikke lægger mærke til, når der er stavefejl i en tekst. Hvis du selv har svært ved at skrive korrekt, så få andre til at læse din tekst, inden du sender den videre til målgruppen.

paavikrning

 

 

 

 

Trængsel

Der er grænser for, hvor meget målgruppen kan overkomme. Der er for mange medier/budskaber og for få modtagere.

research
Research og kildekritik

Den, der kommer først med sin historie, vinder første runde. Men det bliver altid opdaget, hvis tingene ikke har været grundigt undersøgt. Det kan heller ikke skjules ret længe, hvis man bare har citeret pølsemandens egen personlige mening. ”Nogen siger” (en meget brugt begrundelse i FOX News) duer ikke, hvis man vil lave ordentlig journalistik.

Historien skal være retfærdig og nuanceret i sin behandling af emnet. Det betyder ikke, at man skal være ukritisk. Det er journalistens fornemste opgave at være kritisk – ikke sur og negativ – men kritisk over for kilderne, kritisk i sit valg af historier og kritisk over for enhver, der forsøger at skjule sandheden.

Du finder meget mere om journalistik i: Claus Bangsholm: Kommunikation – medier, journalistik og reklame. Erhvervsskolernes forlag, 2. oplag 2006.

 

     
  FOX News er en amerikansk tv-station, hvis ejer forlanger af journalisterne, at de skal være positive over for det republikanske parti og samtidig forsøge at nedgøre demokraternes repræsentanter.

Stationens slogan er fair and balanced, men et dokumentarprogram om FOXNews har afsløret, at man ikke lever op til det. Når journalisterne på FOXNews vil bevise en påstand, som de ikke kan dokumentere, så henviser de til anonyme kilder med vendingen: ”Some say….”.