Kompas i kaos

FlowChart – Kompas i kaos

Det er svært at arbejde med en kreativ opgave. Det er let at miste overblikket. Derfor er det vigtigt at have et FlowChart, der i punktform og med klare streger fra den ene sekvens til den næste, eller fra det ene spor til det næste beskriver processen.
FlowChartet er til stor hjælp undervejs i den kreative proces. Kunsten at lave et godt FlowChart består i at afveje behovet for simpelt overblik med behovet for præcise information om de enkelte trin i forløbet.

Hvis der er tale om særligt komplicerede forløb med mange forgreninger skal FlowChartet snarere ligne et mindmap. Men så længe FlowChartet skaber overblik og ikke øger åer du på rette vej.

FlowChart for en hjemmeside

Flowchartet viser, hvordan man kan navigere rundt blandt de enkelte sider.
Den simpleste form for navigation er et lineært forløb, hvor brugeren ikke kan foretage sig noget andet end at trykke, når næste side skal vises.


Et ikke-lineært forløb, hvor brugeren har mulighed for at navigere på kryds og tværs mellem siderne. Her tegnet på to forskellige måder.

FlowChart - Kompas i kaos


De fire vigtigste symboler i et flowchart. Symbolerne er dog ikke brugt i sites eksempler.

Flowcharts kaldes også rutediagrammer, og er en måde at afbilde algoritmer/arbejdsgange/processer, så man tydeligt kan se, i hvilken rækkefølge ting skal ske, hvilke beslutninger der skal træffes, og hvilke processer der skal udføres afhængigt af valget. Flowcharts var tidligere meget brugt inden for programudvikling, men de er ikke begrænset til denne anvendelse.