Ny iPhone > ny vækst > mindre finanskrise

iphone-5-300Den amerikanske økonomiprofessor og nobelpristager Paul Krugman fra Princeton University peger på en vej ud af den økonomiske krise, som er lige så simpel som den er ilde set hos de fleste politiske beslutningstagere.

Men hvis man tror på, at iPhone 5 kan give den amerikanske økonomi et løft, “så har man allerede medgivet, at øgede udgifter er, hvad vi trænger til”, siger Paul Krugman.

Den anerkendte økonomiprofessor tager udgangspunkt I et notat fra investeringsbanken J.P. Morgan. Hvor det hævdes, at den nye i-Phone kan føje et kvart til et halvt procentpoint til væksten i USA’s BNP i sidste kvartal af 2012.

Analyse fra J.P. Morgan

Apples nye iPhone vil ikke alene øge selskabets salg, men også påvirke den økonomiske vækst i USA. Det mener investeringsbanken J.P. Morgan.

Banken baserer sin udregning på, at der vil blive solgt otte millioner nye iPhones til en stykpris på 600 dollar i fjerde kvartal i år. Og det vil kunne aflæses på den økonomiske vækst i kvartalet, mener J.P. Morgans cheføkonom, Michael Feroli.

Med omkring 200 dollar trukket fra prisen for Apples køb af indmad til telefonen i udlandet, kan den amerikanske regering kalkulere med et bidrag på 400 dollar per solgt telefon i fjerde kvartal.

– Salget af iPhone5 kan booste væksten i bruttonationalproduktet med 3,2 milliarder dollar i fjerde kvartal – eller 12,8 milliarder dollar omregnet til et helt år, skriver Feroli i et notat.

“Det, man absolut må forstå er, at den positive, kortsigtede virkning af den nye telefon næsten intet har at gøre med, hvor god den er, eller hvor meget den forbedrer brugernes livskvalitet eller produktivitet. Den type konsekvenser ser man kun på længere sigt. Nej, grunden til, at J.P. Morgan forventer, at iPhone 5 straks vil få økonomien til at vokse, er, at den vil få forbrugerne til at bruge flere penge”, siger Krugman.

Det den amerikanske økonomiprofessor peger på er, at det er manglende efterspørgsel, der bremser økonomien og dermed den nødvendige vækst.


Samsung har udsendt en reklame, der gør grin med den meget hipe omkring iPhone.

“Vi har ikke høj arbejdsløshed, fordi amerikanerne ikke gider arbejde, og vi har ikke høj arbejdsløshed, fordi de ledige ikke har de rette faglige færdigheder. De villige og kompetente ledige kan derimod ikke finde arbejde, fordi arbejdsgiverne ikke kan sælge nok til at retfærdiggøre flere ansættelser. Løsningen er at øge det samlede forbrug, så nationen kan komme i arbejde igen”, siger Paul Krugman.

Man kunne sige nøjagtig det samme om de økonomiske problemer I Danmark. Og I stedet for iPhone kunne man forestille sig en ny super avanceret fladskærm til 5.000 kr. fra B&O.  Som alle danske husstande bare måtte have. Det kunne løfte den danske økonomi med 5-10 milliarder kr.

Hvem skal øge forbruget?

De røde, de blå, de grønne og alle økonomerne peger på forskellig økonomisk medicin.

Virksomhederne kunne øge deres forbrug! Men hvorfor skulle de det, når man ikke kan sælge nok til at udnytte den eksisterende kapacitet?

Næh, så hellere være påholdende med nye investeringer, selvom det medvirker til, at befolkningens indtægter er lave, og forbrugerne derfor har en lav efterspørgsel. Som bare får det sløje salg til at fortsætte.

Men virksomhederne kan ikke blive ved med at holde igen, for som den engelske økonom John Maynard Keynes hævdede for meget længe siden, kan virksomhederne ikke i længden se bort fra »slid, forfald og forældelse«.

Vi skal altså bare vente, for før eller siden begynder virksomhederne at skifte deres udstyr ud. Enten fordi det gamle udstyr er slidt ned, eller fordi der er kommet noget langt bedre produktionsudstyr på markedet. Så kommer der gang i økonomien igen.

Man kan godt sige, at Apple med den nye iPhone5 sætter gang I denne proces. Ved at lancerer det nye produkt som nyt og langt bedre skaber de en opfattelse hos forbrugerne af, at det de allerede har er forældet.

“Men hvorfor gå og lide under en årelang depression og høj arbejdsløshed, mens man venter på, at der opstår tilstrækkelig meget forældelse?

Hvorfor ikke lade regering træde til og bruge flere penge på for eksempel uddannelse og infrastruktur for at hjælpe økonomien gennem trængslerne? Og kom nu ikke og sig, at regeringen ikke kan øge de samlede udgifter, eller at øgede offentlige investeringer ikke kan skabe job”, siger Paul Krugman.  Som hermed lægger sig ud med både neoliberale og almindeligt borgerlige politikere, der ikke mener at staten skal blande sig for meget. De er overbevist om, at markedskræfterne vil løse de aktuelle problemer. Det er måske også sandt på lang sigt, men hvorfor vente, og lade de arbejdsløse betale prisen for den ufuldkomne markedsøkonomi!

Krugman vakler ikke I sine politiske anbefalinger:

“Hvis du tror på, at iPhone 5 kan give økonomien et løft, har du allerede medgivet, at økonomiens samlede udgiftsniveau ikke ligger fast, og at øgede udgifter er, hvad vi trænger til. Og der er ikke nogen grund til, at disse udgifter absolut skal være private.

Alligevel har vores politiske system – drevet af en kombination af ideologi, overdreven frygt for budgetunderskud (så staten skal låne penge) og republikanske benspænd – bidraget til at forværre depressionen. Nok bruges der flere penge på arbejdsløshedsunderstøttelse og madkuponer, fordi langt flere mennesker er afhængige af den slags ydelser. Men antallet af offentligt ansatte er faldet, og det samme er de offentlige investeringer”.

obamaBjarneCorydon1lilleTag den Barac Obama (præcident under krisen) og for den sags skyld finansminister under krisen Bjarne Corydon. I krisetider kan man løse økonomiske problemer, ved at lade staten øge sit forbrug – og det er ok, at finansiere det med lån, som Socialdemokratiet også har gjort tidligere.

Paul Krugman er nobelpristager og fast kommentator
på New York Times. © NewYork Times