Økonomi

Økonomi

Økonomi handler om, hvordan de økono­miske ressourcer bruges til at tilfredsstille menneskelige behov.
De økonomiske ressourcer kaldes også produktions­midler, fordi de er nødvendige, hvis man gennem en produktionsproces vil skabe varer eller serviceydelser, som kan opfylde menneskers behov.

Produktionsfaktorerne kan deles op i tre kategorier:

  • Råstoffer som findes i naturen. Jern, guld, vand, olie, træ, gummi, landbrugsjord o.s.v.
  • Arbejdskraft. Håndværkere, ufaglærte, ingeniører, teknikere, akademikere o.s.v.
  • Realkapital. Maskiner, bygninger, værktøj, tekniske systemer o.s.v.

Det er vigtigt at skelne mellem (real)kapital og penge. Kapital er værdier der indgår (anvendes) i produktionsprocessen for at skabe profit. Penge er et betalingsmiddel, der bruges i forbindelse med køb og salg. Penge har i sig selv ikke nogen værdi.

*
Hvis alle fremtidige boligejere i Danmark ønskede, at deres huse skulle bygges af mursten, der var lavet af det pureste guld, så er det indlysende, at dette behov ikke kan tilfredsstilles, der findes simpelthen ikke guld nok i hele verden til sådan et projekt.

Det der netop giver guld en meget høj værdi er knapheden på denne vare.

Det der gør, at penge i sig selv ikke har nogen værdi er, at man blot kan trykke nogle flere, hvis der skulle opstå knaphed.

NB.: Men lod man bare seddelpressen køre, ville man blive nødt til at finde et andet betalingsmiddel. Fordi pengemængden skal afspejle de reelle værdier, der er i et samfund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi
En af Den Danske Nationalbanks ægte guldbarrer. Banken har stadig en guldbeholdning*.

 

Man kan skelne mellem mikroøkonomi og makroøkonomi, hvor mikroøkonomien studerer individuelle forbrugeres, virksomheders og andre økonomiske aktørers adfærd, mens makroøkonomi omhandler aggregerede økonomiske begreber som BNP, indkomstfordeling, beskæftigelse og arbejdsløshed, inflation, valutakurser, økonomisk vækst m.v. …