Politik


Danmark | Europa | Verden

Politik er at ville.
Det sagde den svenske statsminister
Olof Palme i 1968.

Politik handler om at gennemføre store forandringer til glæde for de mange, sagde Københavns Overborgmester Frank Jensen i 2010.
I 2020 måtte han forlade sin post i utide, på grund af anklager om sexisme.

Alle har selvfølgelig en opfattelse af, hvad politik er, men det er svært at opstille en entydig definition.

Folketingssalen. Foto: Christoffer Regild
Her er et bud

Politik er den proces, hvor en enkeltperson eller gruppe tager beslutninger for at styre eller påvirke samfundsudviklingen.

Vi forbinder ofte politik med det en regering eller et parlament gør, men alle mennesker, virksomheder og organisationer handler politisk, når de træffer beslutninger der påvirker samfundet.


Se introduktion til politik

Politik - LarsOlsenLilleDen der vil gå lidt dybere i forståelsen af Socialdemokratiets forvandling fra Danmarks største og mest betydningsfulde parti, der for ikke så mange år siden næsten nåede absolut flertal i folketinget, kan få den nødvendige indsigt på en overskuelig og letforståelig måde ved at læse Lars Olsens bog: ”En bygning slår revner”.

Lars Olsens kritik og analyse kan være skarp, men den er også båret af et håb om, at det gamle og for velfærds Danmarks så vigtige parti igen kan skabe tillid og opbakning hos vælgerne.

  • Hvorfor styrtdykker vælgertilslutningen
  • Hvad skyldes krisen – personer, politik eller den voksende afstand mellem partiet og vælgerne
EnBygningSlaarRevner