Snowden whistleblower – skurk eller helt!


NSA hovedkvarter
NSA hovedkvarter ligger på militærbasen Fort George G. Meade i Maryland udenfor Washington D.C.

 

Edward Snowden er hverken en toppolitiker eller en topembedsmand, der har fået moralske skrubler over det, han har fået indsigt i. Han er en meget ung IT-ekspert – lige fyldt 30 år – som forklarer sine handlinger med, at NSA efter hans mening krænker almindelige borgeres privatliv i et helt uacceptabelt omfang. Det var grunden til, at han følte sig moralsk forpligtet til at afsløre det for offentligheden, vel vidende, at det kunne få meget alvorlige konsekvenser for ham selv.

•    Ifølge Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET, er Edward Snowden ”en dårligt vejledt og egocentreret skurk, der har udrettet ubodelig skade for USA’s og din og min sikkerhed.”
læs mere
kilde: http://pol.dk/2184857

De fleste kilder er omfattet af copyright. Det er ulovligt at kopiere stoffet til den server, der rummer abc247.dk. Men det er lovligt at linke til kilderne, som det sker her – men så er der desværre ingen garanti for, at informationerne ikke bliver flyttet eller slettet.

brokenLink

Sagen er uhyre kompliceret. Der kan rejses en række vigtige spørgsmål, som det vil være yderst relevant at behandle i samfundsfag.

*

BogForsideMin vigtigste kilde er Glenn Greenwalds bog ”Overvåget”.
Denne bog er særdeles anvendelig fx i forbindelse med et større skriftligt projekt i samfundsfag. Den er spændende og skrevet i et letforståeligt sprog.

“Alle, som er optaget af politik og samfund, bør læse bogen: Glenn Greenwald gør effektivt rede for de vigtigste afsløringer i NSA-skandalen, som tilsammen giver et isnende billede af en efterretningstjenestes begær efter at masseindsamle private borgeres data,”
★★★★ Morten Birkedal Frich, Berlingske Tidende

Glenn Greenwald mødtes i 2013 med Snowden i Hongkong, og modtog det arkiv med tophemmelige NSA-dokumenter, som Snowden havde  indsamlet (kopieret fra NSA’s servere) for at afslører omfanget og rækkevidden af USA’s overvågning.

I bogen beskriver Glenn Greenwald også de store amerikanske mediers ukritiske og følgagtige forhold til den amerikanske statsmagt, som har svækket – hvis ikke stækket – den journalistiske og politiske frihed i USA.

Bogen afslører også, at fx Apple, Microsoft, facebook, Google og de store telefonselskaber i al hemmelighed samarbejder med NSA.

Overvaaget_001.mp3    LogoI-forlaget
Hør bogens forord forlag@information.dk

 

 
Målet helliger midlet

Kaettet paa baaletSagen er fyldt med paradokser, som det måske er lettere at tage stilling til, hvis man starter med nogle historiske tilbageblik.

Under inkvisitionen i perioden 1200-1800-tallet opsporede og dømte man kættere – mennesker der ikke levede op til kravene fra den katolske kirke. Under den Spanske Inkvisition udførte bl.a. jesuitterne i guds navn ekstreme grusomheder. Torturerede – piskede og brændemærkede ofrene – for at få dem til at tilstå, at de var i pagt med djævlen. Da mange af dem kirken anklagede som kættere hverken kunne eller ville tilstå, fordi man anklagede dem for noget, de ikke havde gjort, blev resultatet ofte, at de offentligt blev brændt levende, så befolkningen kunne se, hvad der skete, hvis man ikke adlød kirken.
Jesuitternes munkeorden tillægges valgsproget : “Hensigten helliger midlet”. De troede virkelig, at de gjorde noget godt og befriede verdenen fra det onde.

Inkvisitionen, Pavens domstol til bekæmpelse af kætteri blev oprettet i 1231. Siden led mange mennesker døden på bålet for påstået kætteri mod den katolske kirke.

Inkvisitionen brugte forskellige metoder:
 • “Maskinen” – trækker arme og ben fra hinanden!
 • Amputering af lemmer
 • “Garotten” – offeret tortureres ved hjælp af reb som strammes på kroppen og om halsen så vedkommende langsomt kvæles
 • “Taljen” – offeret ophænges i armene
 • “Hjulet” – offeret hvirvles hurtigt rundt mange gange, indtil han/hun mister bevistheden.
 • Armvrideren, armene vrides ved hjælp af maskinen bagud og evt. af.
 • Kiler bliver banket gennem offerets knæ, skinneben og fødder.
 • “Vandet” – offeret fyldes med vand
 • Brænding med glødende jern

Også i den nye Renæssance beskæftigede man sig med, hvad magthaverne skulle gøre ved folk, der ikke fulgte deres ordre.
Fyrsten
(Il Principe) er en politisk lærebog skrevet i 1513 af den florentinske embedsmand og politiske teoretiker Niccolò Machiavelli.
I ”Fyrsten” forklare Machiavelli, hvordan en leder kan genoprette civiliseret ro og orden ved brug af alle nødvendige midler. Han mener, at fysisk vold er grundstenen for al magt. Udtrykket “målet helliger midlet” indgik i debatten om Fyrsten.
Forklaringen er, at den menneskelige natur er korrupt, og at samfundet altid har brug for en stærk leder til at skabe orden.
Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Fyrsten

Målet helliger midlet – filosofisk


Man siger nogen gange, at målet helliger midlet, men hvad betyder det egentlig?
Med brugen af tortur som eksempel, forklarer postdoc og ph.d. i filosofi Carsten Fogh Nielsen fra Aarhus Universitet dette princip og pege på nogle af de uheldige konsekvenser, som det kan have.

Læg mærke til, at filosoffen kun kommer med eksempler, og rejser nogle problemstillinger. Det er ikke filosofiens opgave eller mål at fremlægge nogle ufravigelige svar på de spørgsmål, der rejses. Det er helt op til den enkelte selv at drage sine egne konklusioner.

Link til samme histoie i DR:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Samfund_Jura/Helliger_maalet_midlet.htm

*

Nu tilbage, til Edward Snowden. Efterretningstjenestens mål: at skabe sikkerhed helligede ikke midlet: aflytninger, der efter hans mening krænkede den amerikanske forfatning. Derfor drog han den konsekvens af sine moralske overvejelser, at har var forpligtet til at afsløre de ulovlige overvågninger. Det fortæller han selv om i dette interview.
Nogle informationer er kopieret til samfundsfag-abs.dk’s egen YouTube kanal.
Somme tider kræver producenterne at sådanne videoer lukke – men i nogle tilfælde er det ok,
blot man erkender, at rettighederne tilhører en ”tredjepart”, som det er tilfældet med dette link:

United States Of Secrets

http://www.dr.dk/tv/se/usa-s-hemmelige-overvagning/usa-s-hemmelige-overvagning#!/
http://www.dr.dk/tv/se/usa-s-hemmelige-overvagning/usa-s-hemmelige-overvagning-2#!/

DR NSA programannoncering

 

 

De to programmer var oprindelig produceret af det uafhængige produktionsselskab Frontline, som er delvis finansieret af frivillige bidrag og bidrag fra forskellige fonde.

FrontlineLogocpcLogo

 

 

Frontline har lagt programmerne ud på YouTube til fri afbenyttelse. Men her får du selvfølgelig ikke nogen dansk oversættelse.

Whistleblower, (eng. ‘fløjteblæser’), person, der afdækker og informerer om forhold, vedkommende anser som kritisable eller direkte ulovlige. Det kan være i selskaber, organisationer el. lign., hvor den pågældende er, eller har været, ansat eller på en anden måde involveret.
Whistlebloweren står i et dilemma mellem loyalitet overfor fx sin arbejdsgiver, og loyalitet overfor et større fællesskab, og har valgt at bruge sin ytringsfrihed til gavn for det større fællesskab. Dermed kommer vedkommende ofte ind i et lovgivningsmæssigt gråzoneområde, og risikerer fx at miste sit job eller at blive anklaget for at have begået en kriminel handling.

*

LovensRetfaerdighedensVaegtskaale
Juridisk befinder en whistleblower sig ofte i et lovgivningsmæssigt gråzone mellem loyalitetspligt el. evt. loyalitetsaftaler over for arbejdsgiver eller lignende på den ene side og et loyalt oplysningsansvar i henhold til ytringsfriheden på den anden side.
Der er ingen klare danske regler på området, og internationalt er de enkelte landes lovgivning indbyrdes forskellig.
En whistleblower er som regel den svage part, fordi der ofte er tale om offentliggørelse af informationer, der i et vist omfang er fortrolige og stammer fra store organisationer, virksomheder eller statsapparatet, som råder over omfattende juridisk ressourcer. Derfor har pressens behandling af sagerne ofte været udslaggivende, både for budskabets gennemslagskraft i offentligheden og i forbindelse med den efterfølgende juridiske behandling og eventuelle krav eller ønsker om at retsforfølge Whistlebloweren.

Skærmbillede 2014-07-02 kl. 23.49.30NSA’s erklærede mål er at indsamle alt!

 

  Måske var det dette løfte, der fik Snowden til at træde frem!  

På hjemmesiden  http://change.gov/agenda/ethics_agenda/ skrev Obasma både før og efter valget denne tekst.

Protect Whistleblowers: Often the best source of information about waste, fraud, and abuse in government is an existing government employee committed to public integrity and willing to speak out. Such acts of courage and patriotism, which can sometimes save lives and often save taxpayer dollars, should be encouraged rather than stifled. We need to empower federal employees as watchdogs of wrongdoing and partners in performance. Barack Obama will strengthen whistleblower laws to protect federal workers who expose waste, fraud, and abuse of authority in government. Obama will ensure that federal agencies expedite the process for reviewing whistleblower claims and whistleblowers have full access to courts and due process.

*

Beskyt Whistleblowers: Den bedste kilde til information om spild, svindel og misbrug i regeringen er ofte en offentlig ansat, som er forpligtet til offentlig integritet og som er villige til at stå frem. Sådanne modige og patriotiske handlinger, som undertiden kan spare liv og ofte spare skatteydernes penge, bør tilskyndes snarere end kvæles. Vi er nødt til at styrke  offentligt ansatte rolle som vagthunde i forhold til forseelser. Barack Obama vil styrke whistleblower love for at beskytte føderale arbejdstagere, der afslører spild, svindel og misbrug af autoritet i regeringen. Obama vil sikre, at føderale institutioner fremskynder behandlingen af whistleblowers fordringer og sikre at whistleblowers får fuld adgang til domstole og retfærdig rettergang.
kilde hjemmesiden: Change.gov

*
YouTube, de elektroniske medier og nettet bugner med synspunkter og  beskrivelser af efterretningssager. Indlæg der forsvare USA’s handlinger, og indlæg der fordømmer omfanget og karakteren af den amerikanske efterretningstjenestes arbejde.
LOGO-opgaveforslag1DET ER DINE KILDER….
O P G  A V ESammen med din lære og dine klassekammerater skal du opstille nogle spørgsmål, som så skal besvares på baggrund af konkrete kilder fundet i bøger, tidsskrifter, aviser, TV, radio, YouTube eller Google.Eksempler på spørgsmål:

 • Aflytter NSA Helle Thorning Schmidts private mobiltelefon
 • Er der konkrete eksempler på, at NSA’s overvågning har forhindre terrorhandlinger
 • Hvorfor beskytter den amerikanske forfatning privatlivets fred
 • Kan medier og journalister, der fx dækker Snowdens oplysninger være sikree på, at de ikke bliver retsforfulgt
 • Edward Snowden har stjålet informationer fra den amerikanske stat – hvordan kan man argumentere for, at han ikke skal straffes for sine handlinger
 • Er det rigtigt, at både terrorister og efterretningstjenesten benytter argumentet at målet helliger midlet
 • Er det sandsynligt, at du selv eller andre fra klassen er blevet overvåget
 • Tror du, at den amerikanske efterretningstjeneste (og alle de andre i andre lande) anvender tortur

Husk, at der ikke er noget entydigt svar på dine spørgsmål.

 

 Snowden behandlet på DR/gymnasiet

Nogle kendte whistleblowers