Ny regering – ny asylpolitik!

arbejdsspoergsmaalLUden at kende de nøjagtige tal ved de fleste danskere godt, at der bliver stadig flere fremmede. De udgør nu omkring 10% af befolkningen afhængig af, hvordan man opgør tallene. Det er især dem fra ikke vestlige lande der bekymrer både almindelige mennesker op politikerne. Den danske kultur bliver udfordret mener mange, og udgifterne til de fremmede overstiger nu 20 milliarder kr. pr. år.
Med regeringsskiftet i 2015 er rød asylpolitik nu i færd med at blive udskiftet med blå!

*

podcastikon2  Lyt til Podcast

BEFOLKNINGEN 2014 DK
Bemærk – at den oprindelige danske befolkning går tilbage, dog kun med 789 individer.
Kilde: Danmarks Statistik
INDVANDRING-UDVIKLING
 Kilde: Danmarks Statistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to statistikker sammenfatter det, som mange har kaldt et problem og færre finder uproblematisk.

De fremmede koster kassen
En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed tidligere i år konkluderer, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande som Tyrkiet, Libanon, Somalia og Irak belaster de offentlige kasser med 16,6 milliarder kr. i år (2015).

Asylomkostninger
Mellem 4 og 9 milliarder i 2015.
(usikre tal taget ud af forskellige artikler i danske medier)

Fra et samråd med Karen Hækkerup (A)

Tom Behnke (K):

”Er ministeren i stand til at dokumentere, at det slet ikke har nogen økonomisk betydning med de lempelser, regeringen har gennemført,” ville Tom Behnke vide og fortsatte:

”Eller det, at Flygtningenævnet råbte ud i hele verdensrummet, at hvis det er sådan, at man kommer fra Syrien, så får man automatisk opholdstilladelse i Danmark. Har det slet ikke haft nogen betydning? Ved man, at det signal ikke er kommet nogen steder hen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Faserhttp://www.velkommenher.dk/index.php?page=Underside_1_3 Hjemmeside om Fremmedarbejdere.

 

 

Allerede i 1960erne og 70erne kom et større antal arbejdere fra lande som Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan til Danmark. Højkonjunkturen i 1960erne havde skabt mangel på især ufaglært arbejdskraft.

De fremmede blev kaldt gæste- eller fremmedarbejdere, og var fortrinsvis yngre mænd, der rejste til Europa for at tjene penge og spare op for at forsørge familien i hjemlandet. En del rejste hjem igen, men mange hentede efter en årrække deres familier til Danmark.

*

Der kom først alvorligt fokus på Fremmedarbejderne og udlændingedebatten, da Mogens Glistrup stiftede Fremskridtspartiet i 1972. Ikke i partiets første leveår, men senere. Det har der været lige siden, nu med Dansk Folkeparti som bannerfører!

Det politiske Danmark blev rystet i 1973, da Mogens Glistrup, provokatøren og systemkritikeren der erklærede at indkomstskatten skulle afskaffes, og i TV havde afsløret, at han selv havde en skatteprocent på 0 stormede ind i folketinget med Fremskridtspartiets 28 mandater.

GlistupPlakatDet var Glistrups militante angreb på statens økonomi og institutioner og ikke Fremskridtspartiet, som var det centrale i hans anarkistiske projekt, og det fremhæves som baggrunden for, at Justitsministeriet meldte ham til politiet.

Ved første instans i Københavns Byret blev Mogens Glistrup i 1978 ikke idømt nogen fængselsstraf, men en bøde på halvanden millio. Desuden en skattemæssig efterbetaling på 1.986.712,65 kroner samt betaling af sagsomkostninger.

*

Men staten ankede omgående denne trekvarte frifindelse og i 1981 ændrede Østre Landsrets dommen til fire års fængsel og en bøde på fire millioner samt betaling af sagsomkostninger.

Sagen blev anket til højesteret, og her idømtes Mogens Glistrup i 1983 en fængselsdom på tre år og en bøde på én million. Desuden skulle han efterbetale 941.029 kroner i skat. Retssagen havde nu varet i mere end ti år og Glistrup blev indsat i Horserød.

Dommen og fængselsopholdet svækkede ikke Glistrups lyst til at kæmpe for, hvad han mente var den nødvendige politik, men det ledte til stadig voldsommere provokationer for at blive hørt. Hans skarpe udfald i udlændingedebatten endte med endnu en fængselsdom på 20 dage.

*

Mange har hævdet, at retssagen var et justitsmord på Mogens Glistrup? Måske er det forklaringen på, at da den muntre, systemknusende og ekstremt begavede advokat i 1985 blev løsladt fra fængslet i Horserød, var han personlighed totalt forandret. Hans anarkistiske livsmod og hans lystige provokationer var forsvundet, og blev nu erstattet af en ond og indædt kamp imod sagesløse flygtninge og indvandrere – alt det, som er blevet hans uhyggelige eftermæle. Før fængselsdommen sagde Glistrup aldrig ét ondsindet ord om flygtninge.

*

Da Pia Kjærsgård forlod Fremskridtspartiet sammen med en håndfuld medlemmer og dannede Dansk Folkeparti blev Glistrups kritik af flygtninge og indvandrere det nye partis vigtigste fokuspunkt – og har været det siden, i et sådant omfang, og med voksende opbakning fra befolkningen, at de fleste andre partier begyndte at bevæge sig i samme retning.

 

 Bobby Hidy copyright: Bobby Hidy

De fremmede

Hvordan kommer de ind i Danmark

schengen map enDanmark er omgivet af Shengen lande som sikre fri indrejse.

EU’s Schengen regler, som Danmark har tilsluttet sig, forbyder al permanent grænsekontrol.
– I reglerne om de indre grænser står der, at der som hovedregel skal være fri passage hen over grænsen, og at der må ikke indføres grænsekontrol. Der står også, at der ikke må indføres andre former for kontrol, som kan fungere som grænsekontrol.

Alle kan i dag frit rejse ind i Danmark, med fly, tog, bil eller færge.

*

Men i juli 2012 afsagde EU-Domstolen en dom om grænsekontrol, som betød, at Danmark og andre EU-lande fik mulighed for at gennemføre systematiske grænsekontroller.
Domstolen blåstemplede en hollandsk model, hvor politiet systematisk kan standse personer i biler, i tog og i lufthavne og kontrollere deres identitet, nationalitet og opholdsret.
Hvis Danmark på samme måde skærper grænsekontrollen, vil det dog ikke betyde, at der kommer færre asylansøgere til landet.

*

Fra 1840 tallet og starten af 1900 tallet emigrerede omkring 1,3 millioner svenskere først og fremmest til USA. Årsagen var bl.a. at landet blev ramt af misvækst år mod slutningen af 1860’erne.

Totalt regner man med at 1,2 millioner svenskere udvandrede til Amerika, hvilket var cirka en tredjedel af Sveriges befolkning på den tid.

*

I perioden 1870-1900 udvandrede over 160.000 danskere til andre lande, fx USA, Canada og Sydamerika, men der kom også fremmede til Danmark. Det var bl.a. svenskere der kom. Mere end 80.000 svenskere flyttede i slutningen af 1800-tallet til Danmark for at finde arbejde især i landbruget.

Man kan lovligt rejse ind i Danmark hvis:

Hvis man er dansk statsboger
Hvis man er statsborger i et EU-land
Hvis man kommer fra et ikke-EU-land men kan bevise, at man har en returbillet og penge til at betale for sit ophold, eller skal besøge nogen, der vil sørge for ens ophold

*

Hvis en flygtning – og altså potentiel asylansøger bliver stoppet ved grænsen, og ikke overholder ovenstående betingelser, har vedkommende ifølge internationale konventioner ret til at søge asyl, og kan derfor ikke afvises. Det er kun kriminelle der kan afvises.

Gevinster ved permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)

Konkret forventes en styrket indsats ved de danske grænser at have gevinster på følgende områder:
 • Indsmugling af narkotika,dopingmidler mv.
 • Indsmugling af våben, sprængstoffer mv.
 • Indsmugling af punktafgiftspligtige varer til salg i danskebutikker,restaurationer mv.
 • Indsmugling af punktafgiftspligtige varer til privatbrug i større mængder end tilladt
 • Anden indsmugling af varer mv.til salg eller brug i Danmark fx fødevarer, spjtemidler, planter, dyr mv.
 • Ind- og udsmugling af penge
 • Socialt bedrageri*
 • Ulovlig anvendelse af udenlandsk indregistrerede biler i Danmark
 • Ulovlig anvendelse af biler på gule plader og firmabiler
 • Menneskesmugling
 • Vignetkontrol af lastbiler
 • Forsøg på at undgå at betale busmoms ved kørsel i Danmark med udenlandske busser
 • Udenlandske virksmheder og arbejdstagere,der ikke er korrekt registreret i forhold til myndighederne
*

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) fremlægger regeringens nye politik på flygtningeområdet.
August 2015

 

 

Skærmbillede 2015-08-15 kl. 15.45.55

Her finder du rigtig mange supplerende
informationer om flygtninge og asylpolitik,
som du kan sammenligne med det
som politikerne siger.

*

G-logo1

G-logo1


Link hvis java drille
r

Kilde: Ekstrabladet

Skærmbillede 2015-08-15 kl. 16.11.02

 

Støjberg vil bruge annoncer til at holde flygtninge væk

Foto Henrik BjerregravUdlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Foto Henrik Bjerregrav
Integrationsminister Inger Støjberg (V) er parat til at indrykke annoncer i udenlandske aviser for at holde flygtninge fra Danmarks grænser.

*

Ifølge EU’s grænseagentur, Frontex, forsyner menneskesmuglere flygtninge og migranter med informationer om de enkelte EU-lande, så de kan tage bestik af velfærdsydelser og andre forhold, før de afgør, hvor de vil søge asyl. Og det er den slags, Støjberg vil have sat en stopper for.

Dansk Folkeparti har foreslået, at man udarbejder en kampagne i stil med den kontroversielle australske videokampagne, hvor en general fra hæren i skarpe vendinger advarer flygtninge mod at gøre Australien til deres hjem.
Men Støjberg siger, at hun ikke vil lave en skræmmekampagne men formidle nøgtern information om halvering af ydelser og andre stramninger.

*

Det man bl.a. vil informere om for at begrænse antallet af asylansøgere er:

 • At integrationsydelsen halvveres.
 • At man først kan søge om familiesammenføring efter et år.
  Kilder: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
*

 

19691733914 5790921327 ohttps://www.flickr.com/photos/kripos_ncis/Bådflygtninge ankommer ikke til Australien i gummibåde og faldefærdige træskibe. Det gør det langt lettere (og muligt) at afvise dem, end det ville være, hvis man forsøgte at gøre det samme i Middelhavet.

 

Skærmbillede 2015-08-16 kl. 16.49.40

*

UNHCR LOGO2samfundsfagABC.dk kan i langt højere grad end en traditionel bog bringe nye og opdaterede oplysninger. Men vi har ikke en stab af medarbejdere der hele tiden kan finde og formidle nok så relevante informationer – vi er tvunget til at vælge ud.  Men heldigvis er der mange store og pålidelige organisationer, der hele tiden lægger væsentlig og troværdig information på nettet. UNHCR er en af disse organisationer, og det kan anbefales, at du som gymnasieelev bruger tid og energi på at studerer sådanne kilder.

*

Organisationer der er imod regeringens nye flygtningepolitik:

Røde Kors

Det vil føre til et øget antal fattige i Danmark, og det vil få negative konsekvenser for integrationen af nytilkomne og deres deltagelse i samfundslivet.

UNHCR

Den nye lovgivning vil efter UNHCR’s opfattelse ikke alene få negativ effekt på flygtninges mulighed for at få en holdbar løsning i Danmark og starte processen med rehabilitering oven på traumer fra konflikt og forfølgelse, men vil også sende negative signaler til andre europæiske lande.

Børnerådet

Det kan have store negative konsekvenser for deres sociale og kulturelle vilkår og børnenes umiddelbare trivsel og udvikling – og på sigt dermed deres muligheder for at blive integreret i det danske samfund.

*

Red Barnet

Red Barnet er stærkt bekymret for den negative effekt, som integrationsydelse og de lange udsigter til uddannelseshjælp vil få for disse børns levevilkår og muligheder for uddannelse og integration.

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp vil gerne understrege, at – uanset vurdering af de foreslåede regler om økonomisk hjælp – kræver en bedre beskæftigelsessitution for flygtninge og indvandrere en indsats fra alle parter. Bedre beskæftigelse kan ikke alene opnås gennem regulering af de arbejdssøgendes adfærd og levevilkår.

*

Rådet for Social Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at regeringens nye politik vil resulterer i fattigdom blandt de berørte grupper. Al erfaring viser med stor tydelighed, at det har negative menneskelige konsekvenser for både de berørte voksne og deres børn at fjerne et ordentligt forsørgelsesgrundlag.

SOS mod Racisme

De lave ydelser, de mange restriktioner og diskriminationen vil øge fattigdom, klientgørelse, uselvstændighed, uværdighed og afmagtsfølelse hos flygtningefamilier og andre familier af dansk eller udenlandsk herkomst, inklusive børn og ældre.

FN

Den nye lovgivning er diskriminerende, skaber fattigdom og vanskeliggør integrationen. Sådan lyder advarslen fra FN’s flygtningehøjkommisariat, fordi man sænker nyankomne flygtninges sociale ydelser.

 

 

 

Dansk hjælp i nærområderne?

F-lejrDer er et absolut flertal i befolkningen på knap 60 pct., der støtter et forslag om, at Danmark skal arbejde på at få
oprettet flygtningelejre i krigsflygtningenes nærområder, og at sådanne lejre skal drives af Danmark. Godt 22 pct.
er imod.
Aerial View of the Za’atri Refugee Camp, Syria.

 

Et forslag om begrænsning af familiesammenføringer deler befolkningen. Men danskerne er parate til at gennemføre kontante stramninger i flygtningepolitikken, fremgår det af en meningsmåling.

Størst er støtten til regeringens plan om kun at give flygtninge fra krigsområder opholdstilladelse i et år til at begynde med mod de nuværende fem år. I alt 68 pct. af danskerne støtter en sådan stramning, mens 18 pct. er imod, viser meningsmålingen, som Wilke har foretaget for Jyllands-Posten 2014.

*

På samme måde er der et absolut flertal i befolkningen på knap 60 pct., der støtter et forslag om, at Danmark skal arbejde på at få oprettet flygtningelejre i krigsflygtningenes nærområder, og at sådanne lejre skal drives af Danmark. Godt 22 pct. er imod.

*

Endelig er der et relativt flertal i befolkningen, der mener, at sådanne lejre ikke kun skal etableres for at rumme krigsflygtninge som eksempelvis flygtninge fra Syrien. Lejrene skal også rumme de såkaldte konventionsflygtninge, der er personligt forfulgte i henhold til FN’s Flygtningekonvention. Næsten 50 pct. af de adspurgte i meningsmålingen mener, at der skal oprettes sådanne lejre i nærområderne, som alle, der søger asyl i Danmark, skal sendes til, mens 30 pct. er imod.

*

Skærmbillede 2015-08-11 kl. 17.42.16Kilde: Jyllandsposten.

 

 

Målingerne kan i høj grad være præget af, at befolkningen netop har oplevet et stor tilstrømning. Danskere frygter, hvad tilstrømningen vil komme til at koste det danske samfund økonomisk, og om det vil være muligt at integrere så mange mennesker med en anden kulturel baggrund.

*

»Politikerne har stillet forslag, som ikke har nogen gang på jorden, og nu spørger man så befolkningen, hvad man synes om disse forslag. Man kunne lige så godt have spurgt folk, om de synes, at vi skulle dyrke kartofler på månen. Det er lige så lidt realistisk. Lejrene vil ikke kunne blive til noget. For det første vil nabolandene ikke etablere sådanne lejre, og for det andet vil det stride mod konventionernes regler om beskyttelse af flygtninge at afvise flygtninge, der kommer til Danmark for derefter at sende dem til lejrene. Jeg synes, at de politikere, der foreslår dette, gør sig skyldige i falskspilleri over for befolkningen,«

Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp

*

InformationsFlygtningeAvisInformationsFlygtningeAvis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbejdsspoergsmaalL