Tegninger eller malerier

 Tegning af Leonardo Da Vinci: Titel og datering mangler.

CBmaleri2

Et billede siger mere end 1000 ord. Sådan lyder et gammelt kinesisk ordsprog, og det gælder ubetinget denne tegning af Leonardo da Vinci.

Men hvad er det tegningen siger! Den fastholder et splitsekund af den stemning, kropsholdning og mimik, som vi også kan registrere i samværet med andre mennesker.

Men når vi ser og sanser forandres billedet hele tiden, vi kan ikke fastfryse en enkelt særligt intenst sekund. Det kan kunstneren.

Tegninger og malerier er fiktion. Det er virkeligheden set gennem et bestemt livssyn eller temperament.

Et billede skabes ofte på baggrund af en oplevelse, eller når der er talt og skrevet om det billedet beskæftiger sig med. Det kan derfor minde om historieskrivning.

Se webmasters malerier. Klik her.


Michelangelo: Gud skaber Adam i sit eget billede.

Naturalisme

Inden for billedkunsten anvendes begrebet naturalisme om kunstnerens bestræbelser på at gengive omverdenen så nøjagtigt og objektivt som muligt. Selvom det er de færreste mænd der er så muskuløse og ingen kan vide, hvordan Gud og hans engle ser ud, så må dette billede af Michelangelo betegnes som naturalistisk.

Men der er også tale om fiktion. Billedet skal forestille noget, som biblen fortæller, fandt sted i Paradis have, hvor Michelangelo aldrig har været.


Claus Bangsholm: HimmelHavet.

Abstrakt

Billedkunst der ”ikke forestiller noget”. Abstrakte billeder er sammensat af former og farver, som ikke forestiller noget virkeligt. Man bruger også udtrykket nonfigurativ kunst.

Hvad budskabet er i dette billede er helt afhængig af betragterens sindsstemning, farveholdning og fantasi.

I modsætning hertil har Michelangelos billede mange elementer, som formentlig vil blive oplevet ens af de allerfleste.

 

Skærmbillede 2014-08-03 kl. 17.52.29
Styrker og svagheder ved tegninger og malerier.