Hvordan lærer jeg – det handler StudieABC om

StudieABC

Hvad, hvorfor og hvordan lærer jeg – det handler menupunktet StudieABC om.
Informationer du kan bruge i hele din gymnasietid.
Både til AT stx og SO htx og i alle andre fag.


StudieABC

TEORIER  Erkendelse – Viden | Forskellige læringsrum | Motivation til at lære | Livslang læring – trang eller tvang? | Vigtige faktorer der spille en rolle i læringsrummet | Den sande videnskab | Den menneskelige erkendelse | Blooms taksonomi | Kolbs læringscirkel | De mange intelligenser | Hvad er videnskab | Videnskabsteori | Positivistisk videnskab | Hermeneutisk videnskab | Samfundsvidenskab | Eksempler på videnskab | Begreber & Modeller | Modeller | Læring og samarbejde | Teamroller | Hvordan lærer vi |

*

METODER   Metode & arbejdsformer | Projektarbejde – hvordan | Fra ide til handling | Metodeovervejelser | Hvordan skabes ny viden | Dataindsamling og undersøgelse | Spørgeskemaundersøgelse |

*

KOMMUNIKATION & RETORIK   Model fra A -> Z | Massekommunikation | Argumentation og retorik | Retorik – talekunst | Retorikkens fader | Retorikkens redskaber | Retorikken i vores tid | Praktisk retorik |

Om læringsteorier

Lektor Niels Roholt, Aarhus Akademi, har udarbejdet denne opsummering af de vigtigste skoler for de læringsteorier. Der øver indflydelse på undervisningen idag.
Knud Illeris, Peter Jarvis, Etienne Wenger, Yrjö Engström, Jack Mezirow, Thomas Ziehe er de seks forskellige teoretikere, der kommer til orde i denne bog om læring. Roskilde Universitetsforlag 2008.