Velfærdssamfundet og skatterne

På bare 40 sekunder ændrede advokat Mogens Glistrup Danmarkshistorien.
Sådan er der nogle der udlægger Glistrups entre i dansk politik.
En kendsgerning er det, at han i 1971 i et 40 sekunders TV-indslag sammenlignede skattesnydere med frihedskæmpere. Kort tid efter optrådte han i lørdagsprogrammet kanal 22, og her fremviste han sit skattekort, og dokumenterede på den måde, at han trods meget store indkomster, havde en trækprocent på 0.
Mange år senere blev han dømt for overtrædelse af skattelovgivningen.
Men inden da havde han stiftet Fremskridtspartiet, hvis hovedmål var:
• Afvikling af indkomstskatterne 
• Begrænsning af papirvældet 
• Sanering af lovgivningen

Ved folketingsvalget i 1973 fik Fremskridtspartiet 28 mandater. Meget betegnende døbtes dette valg jordskredsvalget.

Om det var Glistrups hetz mod den høje danske beskatning eller blot et udtryk for, at befolkningen nu mente, at det offentlige burde holde igen er vanskeligt at afgøre. Men det er en kendsgerning, at der efter 1972 blev stadig færre, som offentlig sagde: Jeg betaler min skat med glæde.

Denne holdning havde ellers været udbredt, fordi man godt kunne se, at pengene blev brugt til at skabe større lighed og stille værdifulde velfærdsgoder til rådighed for befolkningen.

Dengang i begyndelsen af 70’erne var det især de velstillede, der klagede over skatten, fordi der reelt blev gennemført et betydelig omfordeling af indkomsterne, når de velstillede betalte en højere skat, så de mindre velstillede kunne få gratis velfærdsydelser.