Arbejdsspørgsmål til: Arbejdsmarkedet 2

 

arbejdsspoergsmaalL2

1328024009 green01

 

Er det rimeligt at illustrerer forholdet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere som en “kamp”.
De-to-parter

 

 

Kan du finde og beskrive nogle områder, hvor de to parter samarbejder.

1328024014 green02

 

 

Gruppearbejde

Diskuter og forklar de tre faglige niveauer i lønmodtagernes organisering.
1328024028 green03

 

Vælg mindst 5 lønmodtager fagforeninger, og find ud af, hvordan de selv beskriver foreningens arbejde på deres hjemmesider.
1328024037 green04

 

 

Gruppearbejde

Diskuter og forklar de tre organisatoriske niveauer i arbejdsgivernes organisering.

1328024048 green05

 

 

Gruppearbejde

Diskuter og forklar processen omkring vedtagelse af lokale og kollektive overenskomster.
Giv en forklaring på, hvorfor arbejdsgiverne ikke kan træffe lokale beslutninger, men skal have overenskomterne godkendt på det allerøverste niveau.

1328024083 green06

 

Forklar alle elementerne denne model.

FORLIGSMANDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Find ud af, hvornår regeringen har grebet ind i overenskomsterne siden 1950.

Forbered et lille oplæg til klassen, hvor du beskriver dine egne erfaringer — med henholdsvis strejker og lookout,  som har ramt fx familiemedlemmer, eller på anden måde har påvirket dit liv.

*