Arbejdsspørgsmål til: Borgere og samfund

 

arbejdsspoergsmaalL2

1328024009 green01

Beskriv og forklar de 5 principper, fra den franske menneskerettighedserklæring, som er nævt i teksten

1328024014 green02

Hvad regnes i den danske grundlov for de væsentligste menneskerettigheder?

1328024028 green03

Vælg en af grundlovens “menneskerettigheder” og giv en uddybende forklaring.

 *