Arbejdsspørgsmål til: Samfundsmodel & ideologier

 

arbejdsspoergsmaalL2

1328024009 green01
Beskriv hvordan de fire elementer i samfundsmodellen påvirker vores levevilkår.

ex
…. når der er økonomisk højkunjunktur stiger lønningerne og familiens forbrug vokser. De materielle levevilkår bliver ….

1328024014 green02
Det traditionelle samfund er ikke på vej til at forsvinde… står der i teksten.
Er det en rigtig eller forkert påstand?
Du skal begrunde dit svar.

1328024028 green03
Hvis du kender eksempler på, at enkeltpersoner eller familier er udelukket fra det danske samfund, skal du beskrive deres situation og forsøge at analysere både de subjektive og objektive årsager.
Det kunne godt kombineres med en dansk stil eller en opgave i psykologi… 

1328024037 green04

Beskriv Allardts og Maslows teorier.
Kan alle mennesker nå frem til behovspyramidens øverste trin?

*