Aristoteles retorikkens fader

Engang mente man, at visdom og veltalenhed hang sammen. Siden skilte man de to fænomener. Men i vores tid forbinder folk der arbejder med retorik igen visdom og veltalenhed.

 

 

 

 

aristoteles

Aristoteles, 384-322 f.kr., (græsk filosof og videnskabsmand) regnes for retorikkens fader.
Han fastslog, at retorikkens mål ikke var at overtale andre i banal forstand, men det handlede om kunsten at optimere sit budskab uanset hvad man ville formidle.
Det er ikke ligegyldigt, om man siger tingene på den ene eller den anden måde. Det gælder politikeren som vil overbevise, præsten som vil forkynde og enhver lærer der vil have sine elever til at forstå et eller andet. Alle benytter bevidst eller ubevidst retoriske metoder.
Det gælder selvfølgelig også for helt almindelige menneskers kommunikation, men det optog ikke Aristoteles.På samme måde, som gartneren kultiver en have, skulle retorikken ”veltalenhedskunsten” kultivere talen, så den fremstod som korrekt, overbevisende og sand.