Billedanalyse

Billedanalyse…


Til inspiration

Spørgsmål til billedanalyse

Den følgende liste af spørgsmål, som man kan stille til et billede for at komme i gang med analysen, skal kun ses som forslag og inspiration. Hvor mange af spørgsmålene der er relevante, og i hvilken rækkefølge de skal besvares afhænger helt af, hvilket billede man skal analysere, og hvad analysen skal bruges til.

 

Man kan bruge denne liste som en huskeseddel.

 

Hvad ved du om billedet?
Hvornår er det fra?
Hvem har lavet det?
Hvor?
Hvordan? (teknik).
Hvor stort er det?
Hvad hedder det?

Hvad forestiller det?
Hvad kan du umiddelbart se?
Hvordan er evt. personer fremstillet?
Kropssprog?
Interaktion?

Hvordan er motivet fremstillet?
Hvilke virkemidler/komposition er der brugt?
Rum?
Perspektiv?
Synsvinkel?
Bevægelse?
Lys?
Farve?

Hvilken betydning kan man lægge i billedet?
Fortæller billedet en historie?
Er der symboler?

Hvad er billedets samlede udsagn? 

Sammenfatning af analyse-iagttagelserneovenfor.
Hvordan er samspillet med en evt. tekst?
Hvilken holdning videregiver billedet?

• Tid og sammenhæng

Citerer billedet andre billeder?
Hvilke?
Hvad bruges citaterne til?
Hvordan hænger valget af motiv og motivets ud­formning sammen med den periode, billedet er blevet til i?

 

 

 
 

KROPSSPROG

Ved en billedanalyse er det også vigtigt at bemærke personers kropssprog. Lukket kropssprog betyder, at personerne med arme, ben og evt. ansigtsudtryk markerer, at de lukker af for omverdenen. Åbent kropssprog betyder, at personerne marke­rer åbenhed og imødekommenhed over for verden og evt. andre personer i billedet.

Placering i forhold til hinanden. Er personerne placeret tæt ved hinanden betyder det også nærhed i overført betydning. Er de placeret langt fra hinanden, har de ikke meget med hinanden at gøre – eller er måske endda fjendtlige over for hinanden. Blikretninger har også betydning i denne sammenhæng.

At ægteskabet mellem Englands tronfølge Prins Charles og Prinsesse Diana ikke fungerede, blev bl.a. afsløret af de pressefotos, hvor parret optrådte sammen.