© – Copyright – ophavsret

Loven om ophavsret beskytter kreativt arbejde.

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk. Som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde…

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det til-gængeligt for almenheden. I oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, om-arbejdelse i anden litteratur  eller kunstart eller i anden teknik…

loisv-4wwwDet er ulovligt at kopiere en Louis Vuitton taske. Design og logo er beskyttet, og misbrug – kopiering – kan straffes med store bøder, hvis kopiering og/eller salg foregår i et land, hvor misbrug af ophavsret og produktlogoer er forbudt.
De fleste forbrugere anerkender, at en producent kan have ejendomsret til et bestemt design, så det kan beskyttes juridisk mod kopiering. Det er de færreste, der synes det er ”sjovt”, hvis andre kan købe en billig og vellignende kopi af den Louis Vuitton taske, som man selv har betalt 3-5.000 kroner for.

Også bøger

Et litterært eller kunstnerisk værk kan på samme måde som en håndtaske betragtes som en vare. Der også er beskyttet mod misbrug og kopiering.
Hvis man ikke kunne have ejendomsret eller ophavsret til en åndelige (immateriel) indsats, så kunne kreative mennesker ikke tjene på deres værker.

Ophavsretten varer i Danmark, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår. Krænkelse af retten medfører erstatningsansvar og kan tillige straffes med bøde og under særlig skærpende omstændigheder med frihedsstraf i indtil et år.

At man ikke har ophavsretten forhindre dog ikke, at man kan citere fra andres værker eller fremstille enkelte kopier til sit eget private forbrug.

  • COPY-DAN er en organisation, som blev stiftet i 1977 for at sikre rettighedshavernes interesser. Det drejer sig bl.a. om krav på vederlag, når de beskyttede værker bruges.
Har man også ophavsret på nettet?

Ja, alt (næsten) hvad der gælder offline gælder også online! Det er kun den der har ophavsretten der kan tillade at

  • der kan tages en kopi
  • kopierne kan sælges, udlejes, udlånes eller foræres væk
  • det, der er lavet, må vises offentligt. På nettet, i TV på tryk o.s.v.
Hvad er ophavsretligt beskyttet?

Artikler, nyhedsgrafik, bladtegninger, fotografier, levende billeder, manuskripter, instruktion & tilrettelæggelse (også producerfunktionen), redigering, illustrationer og tegninger, lysdesign og lyd, tekstning & versionering, koncepter til tv-udsendelser, optræden som studievært, informationsmateriale o.m.a.

Hvad må citeres?

Det er tilladt at citere fra offentliggjorte værker. Men der er ikke klare regler. Det skal ske i overensstemmelse med god skik! Men hvad er det!

  • Det vil sige, at ophavsmanden og kilden skal angives.
  • Det vil sige, at citatet skal opfylde et af de formål, som citatretten forudsætter.

Hvis man fx er nødt til at gengive en større del af en artikel eller bog for at dokumentere en påstand, som man selv fremsætter, vil det ligge indenfor citatreglens rammer.
Hvis man blot bruger andres værker som fyldstof, så ligger det ikke indenfor rammerne.
(På denne web bringes et meget langt citat af en artikel skrevet af Morten Sabroe. Det er kun lovligt, fordi der foreligger en skriftlig tilladelse fra ophavsmanden)

Betingelser for lovlige links

Et link til en anden hjemmeside, er helt lovlig, men hvis det sker på en måde, så man ikke kan se, at man befinder sig på en anden hjemmeside er det ulovligt. Så falder det ikke ind under citatbestemmelsen.

Der er mange som mener, at alt det man kan finde på nettet burde være frit tilgængeligt, men hvis det blev lovligt, ville det blive helt umuligt at tjene penge på at skrive, fotografere, tegne m.m.

Det er vigtigt, at gamle journalistiske dyder og etik som redaktionel uafhængighed, beskyttelse af kilder og klar adskillelse af det kommercielle og det redaktionelle også bliver en selvfølge i medierne på nettet.

For at sikre dette skal den ansvarlige for netmediet – f.eks. en hjemmeside – og den der har ophavsretten indgå en aftale, der som minimum skal klargøre at:

  • den digitale udgivelse foregår under redaktionel ledelse og kontrol
  • læserne/seerne af stoffet i digital udgave kun må kopiere stoffet til streng personlig brug
  • og at yderligere rettigheder til stoffet kun kan opnås ved henvendelse til den der har, eller administrerer ophavsretten.