Demokrati

 Demokrati betyder folkestyre, folkevælde, eller folkeligt selvstyre. Men hvad forstår man ved ”folket” og hvad betyder det at ”styre”.

Demokrati - Grundlovsforsamlingen
Den grundlovsgivende forsamling 1848 – 1849.

Ordet demokrati (demokratia) blev første gang brugt af grækerne omkring 500 år f.Kr.. Det blev brugt om en ny organisering af det politiske liv opbygget omkring:

Lighedsprincippet: alle borgeres ret til at tale i den styrende

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab