Demokrati

 Demokrati betyder folkestyre, folkevælde, eller folkeligt selvstyre. Men hvad forstår man ved ”folket” og hvad betyder det at ”styre”.

Demokrati - Grundlovsforsamlingen
Den grundlovsgivende forsamling 1848 – 1849.

Ordet demokrati (demokratia) blev første gang brugt af grækerne omkring 500 år f.Kr.. Det blev brugt om en ny organisering af det politiske liv opbygget omkring:

Lighedsprincippet: alle borgeres ret til at tale i den styrende

Ærgerligt - Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle... Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun en tier. Så log ind hvis du allerede er medlem - eller tegn et medlemskab.
OK - send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab