Der var ikke mere at komme efter – for almagtens bacille var for længst afsløret

ET subjektivt debatindlæg fra abc247.dk’s redaktør

Tilbageblik: Der skulle gå 14 dage før Lars Løkke selv trådte frem. Han stillede op til det, der skulle blive danmarkshistoriens længste pressemøde.  Efter fire timers konstant udspørgen kunne man forvente, at  medierne nu havde kulegravet sagen og vendt hver en sten. Det var utvivlsomt meningen, men der var ikke rigtig noget at komme efter – ikke mere end det, der allerede var afdækket.

  • Jeg var måske den eneste på pressemødet, der ikke havde nogen deadline, skulle ikke levere en artikel næste dag eller et 3 minutters indslag på TV lige efter pressemødet. Derfor kunne jeg sætte fokus på både form, indhold og alt det, der også kan være interessant omkring en toppolitiker som Lars Løkke Rasmussen.
arbejdsspoergsmaalL*

Alle dokumenter (mere end 200 sider) blev lagt frem, men de indeholdt intet nyt, og Lars Løkke demonstrerede en formidabel politisk kondition – svarede tilsyneladende på alt, også når det samme spørgsmål blev stillet for femte gang, fordi en journalist sikkert mente, at han med en lidt anden formulering kunne få et reelt svar. Måske lidt naivt, for der blev konsekvent talt uden om, hvis det ikke passede Løkke at svare.

DSC 5614Det længste og mest besøgte politiske pressemøde. Foto Adam Hatting
*

Jeg har flere gange været tæt på og oplevet Løkke som en gemytlig fætter, som nok trives bedst med en fadøl, en smøg og nogle af sine cykelvenner. Det var tydeligt, at han tog denne sag så alvorligt, at han tvang sig selv til at droppe alle jokes, ironiske bemærkninger og de vrisne udbrud, som han normalt tyr til i pressede situationer. Presset var han i øvrigt kun, når Henrik Qvortrup – tv2’s politiske redaktør stillede spørgsmål. Som Anders Fog Rasmussens spindoktor var Qvortrup tidligere mere magtfuld end Lars Løkke, det er måske en af grundene til, at han tydeligt bliver usikker, når TV2’s skarpe tunge har ordet. Måske skyldes det også, at Qvortrup er skarp og har for vane at blande sine spørgsmål og sin egen analyse… ”Jeg spørge lige igen – du indrømmer, at du har rejst for dyrt – hvorfor vil du så ikke betale dit overforbrug tilbage…?”

*

Dagen efter var medieomtalen skrumpet ind til ”småt brændbart” – Løkke havde lagt låg på sagen mente nogle. Det kunne man også sige om Europas eneste aktive vulkan Etna, når den ikke lige er i udbrud.

Der var ikke mere at komme efter i rejsesagen – pressemødet blev efterfulgt af meget små og ubetydelige dryp, men lige siden Lars Løkke Rasmussen for alvor trådte ind på den landspolitiske scene, har der hele tiden været bilagssager, og ikke mindst utallige historier om, at han er et sjuskehoved og savner politisk moral og dømmekraft i sin omgang med offentlige midler. Derfor er der stadig behov for at få tegnet et retvisende portræt af den  måske kommende statsminister, både af hensyn til venstres partimedlemmer, vælgerne og resten af befolkningen.

DSC 5701Der var meget på spil for Lars Løkke Rasmussen.
Kunne han genskabe sin troværdighed! Foto Adam Hatting

 

IMG 3165Rejsende på Lufthansas 1. class har gode muligheder
for at komme udhvilede frem.
Foto Lufthansa.

Almagtens bacille

Det var Jyllandsposten, der først brugte begrebet almagtens bacille, som forklaring på Lars Løkkes store overforbrug. Almagt er et psykologisk begreb, som anvendes om spædbørns grænseløse krav om behovstilfredsstillelse.  Almagten anses for at være en sund og nødvendig faktor i barnets udvikling. Men den barnlige almagt forsvinder normalt i takt med, at barnet bliver modent nok til at indse sin egen afmagt.

*

Gud er almægtig. Han har skabt alt hævder de rettroende kristne. Har han så ikke også skabt det onde, spurgte en gæst på JesusNet.dk for nylig. Svaret var nej – Gud er ikke almægtig i den forstand, at han kan handle imod kærligheden. Gud er total bundet af kærligheden – for han er kærligheden selv.
Inspireret af dette udgangspunkt kunne man spørge, om ikke der også for en politiker, eller alle os andre er en grænse for det almægtige. Kan vi fx handle imod moralen. Er vi ikke selv moralen!

*

Hvis Gud findes, er jeg overbevist om, at han ikke helt kan undgå at komme til at krænke kærlighedsbudskabet. Men det problem må præsterne tage sig af. På det mere jordnære plan kan man stille spørgsmålet, hvem tager sig af krænkelser af samfundsmoralen. Det burde da være en opgave for medierne. Men rejsesagen viser, at mediernes fokus ligger et helt andet sted. Sagen om Løkkes ekstremt dyre rejser på 1. klasse, betalt af dansk udviklingsbistand blev behandlet intensivt op til pressemødet.

*

Efter maratonmødet fulgte så ekstra udsendelser i tv hvor alle klogerne: politiske kommentatorer, journalister med speciale i alt muligt, kommunikationseksperter, og sågar en ”undskyldningsekspert” fremlagde deres uforgribelige meninger, selvom der ikke var noget nyt at komme efter ud over det, der allerede var kendt i forvejen! Når der ikke kunne afsløres konkrete overtrædelser af lovgivningen eller andre regelsæt, så kunne eller ønskede man ikke at gå videre!
Helt i fortsættelse af en årelang dansk tradition om ikke at vurdere politikernes moral og udskejelser i privatlivet, så forfulgte medierne ikke Løkkes moralske habitus. Måske ud fra den opfattelse, at disse ting ikke påvirker de politiske beslutninger. Men var det ikke netop sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen der tillod et overforbrug på privathospitalerne!

*

I Danmark er det stort set kun spirituskørsel og bevidste lovovertrædelser, der for alvor kan fælde en politiker. Men når det handler om en forhenværende og måske kommende statsminister, som trods en årsløn på 1.458.000 kr. finder det rimeligt! – eller har så meget rod i sin økonomi, at han overser, at han ikke er blevet trukket for de 27.000 kr., som hans datters private flyrejse kostede, og som han hævder, at det hele tiden var meningen, at han selv skulle betale, så følges der ikke op på sagen.

*

Når det handler om den form for dobbeltmoral, der får Løkke til utallige gange at beklage, at han har rejst for dyrt, selvom han samtidig ikke er villig til at tilbagebetale sit overforbrug – fordi det var ”juridisk” lovligt – så følges der ikke op på sagen.
Når det handler om at aflevere halve sandheder, eller drible sig uden om overhovedet at svare på simple spørgsmål, så følger medierne ikke op… måske fordi de ved, at deres læsere, seere og lyttere ikke interesserer sig for, om Lars Løkke Rasmussen har drukket sig i hegnet under Folkemødet på Bornholm, er vælter på sin cykel i en brandert eller som her, har rod i moralen.

*

Hverken en almindelig politiker eller en politiker, der vil være statsminister, skal være 100% fejlfri, men det kunne være spændende at finde ud af, hvor grænsen går!
Unødigt frås med ulandsbistand er åbenbart ikke en overskridelse af den moral, som jeg synes man må forlange af Danmarks måske fremtidige statsminister.
Claus Bangsholm
webredaktør

*