Det danske politiske system

det-samlede-system2-600
Danske politiske system
Begrebet system betyder, at der er tale om interaktion (samspil) mellem alle de komponenter der indgår i systemet (modellen).

Politik defineres som:  Aktiviteter, der vedrører fastsættelse og fordeling af værdier med gyldighed for et samfund eller andre sociale systemer og institutioner.

Oversat til lidt mere forståeligt sprog betyder det, at politik drejer sig om de processer, hvor man anvender magt, styrer forskellige samfundsforhold og udøver en autoritet, som f.eks. er defineret af den gældende lovgivning eller andre vedtagne regler.

Man udøver autoritet når man som finansminister fremlægger et forslag til næste års finanslov. Det er nemlig fastsat i lovgivningen, at det er en af finansministerens mange opgaver.

Man udøver autoritet, når man som rektor ansætter en ny lærer. Det er nemlig fastlagt i de gældende regler, at det er rektors opgave.

Det man normalt forbinder med politik er de beslutninger som træffes i folketinget, kommunerne og regionsrådene.

Men det er også politik, når borgerne deltager i politiske møde og debatter, og når de stemmer ved folketingsvalg og valg til de lokale politiske organer.

 

Modellen

I modeller er det danske politiske system beskrevet som et system, hvor borgerne retter krav og ønsker mod folketinget, regeringen og domstolene, de tre organer, hvor samfundsmagten er placeret.

krav1-det-politiske-systemwww

Uanset om borgernes krav og ønsker bliver accepteret eller afvist træffer det politiske system hele tiden afgørelser, som får afgørende betydning for befolkningens levevilkår.

Et afgørende element i processen er befolkningens feed back på de trufne beslutninger. Opnår aktørerne i det politiske system ikke befolkningens tilslutning, så vil der på et tidspunkt blive valgt nye politiske repræsentanter.

Det er vigtigt at understrege, at det langt fra er alle politiske beslutninger, der træffes af politikerne. Politik i sin bredeste betydning omfatter bl.a. også alle de beslutninger, der træffes af arbejdsmarkedets organisationer.