Det moderne samfund

Det moderne samfund. Taendstikfabrik lilleMan kan opstille 7 nøglebegreber, som adskiller det moderne samfund fra det traditionellesamfund som den nye samfundsmodel fortrængte i slutningen af 1800´tallet:

Billedet stammer fra Arbejdermuseet
besøg hjemmesiden:
http://www.arbejdermuseet.dk/
Eller besøg museet, hvis du har mulighed for det.

Nøglebegreber i det moderne samfund

Nationalstaten Fyrstestaten med befolkningen som undersåtter forsvinder og erstattes af en nation med borgere. Der udvikles nationalisme.
Udviklet kapitalisme Handel med forbrugsgoder og pengeøkonomi erstatter den hidtidige selvforsyning og bytteøkonomi.
Industrialisering Fabriksproduktion med anvendelse af maskiner mangedobler produktiviteten.
Urbanisering En stor del af landbefolkningen flytter til byerne for at arbejde i den hastigt voksende industri.
Sekularisering Religion og politik adskilles. Tro bliver en privatsag.
Rationalisering Troen på videnskaben erstatter religion som livets forskrift. Naturvidenskab bliver idealet.
Specialisering I produktionslivet indføres arbejdsdeling, så den enkelte får vidt forskellige funktioner i arbejdsprocessen.

 

 

Kilde: SamfNU – systime

arbejdsspoergsmaalLDe forandringer som er beskrevet i skemaet skete ikke fra den ene dag til den anden. Det var først med industrialiseringen i 1800-tallet, at det vi kalder det moderne samfund brød igennem. Men industrialiseringen var kun en udvikling der fandt sted i Europa og Nordamerika. Det var en udvikling, der fik meget afgørende globale konsekvenser, fordi den lagde kimen til en opdeling af verden i rige og fattige lande.

Det moderne samfund - ArbejderbevaegelsenRigtig mange sluttede op om arbejderbevaegelsens tidlige slagord.


Der blev vendt op og ned på den herskende samfundsorden. Hidtil havde det været traditionerne, præstens prædiken og herremandens ordre der udgjorde samfundets ”love” og “moral”. Men nu var landsbyfællesskabet præget af opløsning. Produktionen var effektiviseret og forbedret kost og hygiejne havde skabt et fødselsoverskud. Det betød overskud af arbejdskraft, som blev efterspurgt på de nye fabrikker i byerne.
Mange blev tvunget til storbyerne med elendige bolig- og arbejdsforhold.

Udviklingen af det moderne samfund betød opløsning af en lang række traditionelle fællesskaber. Individet kom dog ikke til at stå alene, der opstod hurtigt en række nye fællesskaber, som kernefamilien, boligbevægelser, de klasseopdelte massepartier, som repræsenterede forskellige befolkningsgrupper.
Det hidtidige landsbyfællesskab blev også erstattet af nationalstaterne, som skabte grobund for den begyndende demokratisering og et nationalt fællesskab.

Man blev dansker, borger, en del af folket – ikke længere undersåt.
Præstens prædiken blev erstattet af en lang række ideologier.
Liberalismen blev den sejrende ideologi med fokus på individualisering og rationalisering, samt markedskræfternes stigende indflydelse.

testdinvidenLL