Det økonomiske kredsløb

OFFENTLIG SEKTOR <–> FINANSIEL SEKTOR
Også det offentlige låner og sparer op, og det sker både gennem Nationalbanken og de private banker og kreditforeninger.

OFFENTLIG SEKTOR <–> VIRKSOMHEDER
Den offentlige sektor modtager skat og afgifter fra virksomhederne, som (til gengæld) modtager forskellige former for offentligt tilskud – f.eks. støtte til erhvervsfremme. Virksomhederne har også store indtægter på det offentliges køb af varer og tjenesteydelser.

VIRKSOMHEDER <–> FINANSIEL SEKTOR
Også virksomhederne låner og sparer op gennem de private banker og kreditforeninger. Bankerne formidler også investeringer i virksomhederne, men det sker på vegne af husholdningerne, da bankerne jo ikke har sine ”egne” penge.

VIRKSOMHEDER <–> UDLAND 
Denne relation er enkel men af afgørende samfundsøkonomisk betydning.
Virksomhederne sælger deres varer og tjenesteydelser til udlandet, og køber selv varer, tjenester og råstoffer hos virksomheder i udlandet.

Generelt siger man, at en sund økonomi har overskud – altså større eksport end import – på handelen med udlandet.

 

CB-OEKONOMISK-KREDSLOEB-3WWWDet udvidede økonomiske kredsløb

 

Modellen (ovenfor) viser, hvordan den produktive indsats i samfundet skaber indkomst, der fordeles og omfordeles. Denne fordeling giver så mulighed for efterspørgsel efter varer og tjenester til forbrug og investering. Det holder produktionen i gang og hermed er ringen sluttet.

Elementerne i det økonomiske kredsløb er forskellige økonomiske aktører.

Det der udveksles mellem sektorerne er bl.a. varer og tjenester, penge, arbejdskraft.

Normalt er transaktionerne tosidige (noget for noget), men de kan også være ensidige. Det sidste er f.eks. tilfældet med borgernes skattebetalinger. Her der dog også tale om noget for noget på længere sigt, idet alle borgere modtager en række gratisydelser – som slet ikke er gratis, fordi der er betalt skat for at det offentlige kan levere disse ydelser.

De forskellige aktører i det økonomiske kredsløb har som regel forskellige roller.

Virksomhederne producerer, investerer og anvender den arbejdskraft, der leveres af husholdningerne, som er den aktør, som står for det private forbrug.

Den offentlige aktør spiller flere roller på en gang, og optræder både som producent, forbruger og investor.

Balance


De pengestrømme der går ind og ud mellem de forskellige aktører i det økonomiske kredsløb skal balancere – d.v.s. være nøjagtig lige store. Hvis der f.eks. samlet set er større ”udgifter” end ”indtægter” må kredsløbet tilføres kapital i form af indenlandske eller udenlandske lån.

Sort arbejde

Det er på forskellige måde dokumenteret, at der i Danmark udføres sort arbejde og handel i betydeligt omfang. Det har man dog ikke mulighed for at vise i modellen.

 

 

 

 

 

KLIK FOR AT SE ANIMATIONEN
eoko-kreds1swif