Det postmoderne samfund

Fra 1980erne efterfulgtes “Det moderne samfund” af:  Det postmoderne samfund.

  •     arbejdsspoergsmaalLDet moderne samfunds gennembrud kan tidsfæstes til 1870.
  •     Modernismen begynder med “Guds død” (Nietzsche) i slutningen af 1800-tallet.

For modernistiske menneske, er jeg’et fremmedgjort – både over for sig selv og over for omverdenen. (Du skal vide noget om Freud for at forstå dette udsagn)

Forskelle mellem det moderne og det postmoderne samfund

Det moderne samfund
(industrisamfundet)
Det postmoderne samfund
(informationssamfundet)
Det nationale Det globale
Tradition betyder relativt meget i for­hold til i dag Traditionerne får mindre betydning, og der skabes ikke nye
Pligt og normer Lyst og refleksivitet
Loyalitetsmoral over for familien Individualitet og venner
Køns- og aldershierarki Ligestilling og netværk
Kvindens seksualitet er styret Kvinden har selvbestemmelse
Materialisme Materialisme og selvrealisering
Arbejde som middel til fritiden er målet Arbejde er lige så interessant som fritiden
Statisk, forudsigelighed Dynamisk, fleksibilitet

Kilde: SamfNU – systime

Lyotards store og små fortællinger

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab