E-handel

Det samlede internet-salg udgjorde i 2005 172 milliarder kroner. Business-to-business e-handel var steget med 70 procent og udgjorde cirka 155 milliarder d.v.s. 90% af den samlede handel på nettet.

koebinternettet1b

 

 

Internettet har skabt nye muligheder for elektronisk handel mellem virksomheder og borgere og mellem virksomheder indbyrdes. Den voksende udbredelse af bredbånd* har øget nethandel med digitalt indhold, fx film og musik.

Når det gælder nethandel ligger Danmark over gennemsnittet i EU-landene. I løbet af 2004 havde 64 % af virksomhederne og 26 % af borgerne handlet på nettet.

Når det gælder privat handel over nettet er Danmark placeret efter UK(England), Sverige, Norge, Tyskland og Holland.

I 2006 havde 31 % af den danske befolkning brugt nettet til indkøb, og det samme havde 59 % af alle danske virksomheder.

Tendensen har været tydeligt stigende, også med hensyn til virksomhedernes salg via internettet.

Danske virksomheders salg via internet udgjorde skønsmæssigt 172 mia. kr. i 2005, hvilket svarer til ca. 11 pct. af deres samlede omsætning.

Det er ikke muligt at give præcise tal for, hvor meget danske familier køber via internettet. Men nogle tal kan give et rimeligt skøn.

Danske virksomheder anslår, at ca. 1/10 af deres internetsalg er til private kunder. (Danmarks Statistik tager visse forbehold: ”tal om virksomhedernes e-handel er forbundet med en del statistisk usikkerhed”)

 

kortbetalingerinternet1b

Antallet af kortbetalinger, som er afregnet via PBS, er mere end firedoblet fra 1. kvartal 2003 til 3. kvartal 2006, hvor de udgjorde 6,5 millioner transaktioner.

Kortbetalingerne i danske internetforretninger kan betragtes som en indikator på udviklingen i internethandelen.

Værdien af kort-betalinger i danske internetforretninger, formidlet af PBS, var 7,9 mia. kr. i 2005. Dette tal omfatter ikke alle former for internetkøb, men dækker formentlig en væsentlig del.

Tallene omfatter online elektroniske betalingstransaktioner i danske internetforretninger, som afregnes via PBS – herunder køb fra udlandet. Dette vedrører bl.a. al online betaling med Dankort og Visa/Dankort. Betalinger gennemført med Dankort eller Visa/Dankort udgjorde 87 pct. af de samlede transaktioner 3. kvartal 2006. Transaktioner fra eDankort, som er medregnet under Dankort og Visa/Dankort, udgjorde omkring 2 promille af samtlige transaktioner i 3. kvartal 2006.

E-marketing

De private danske forbrugere er lidt tilbageholdende med hensyn til nethandel i forhold til nogle af de lande, som vi plejer at sammenligne os med. Derfor er der stadig gode muligheder for at flytte salget fra traditionel handel til nethandel. E-handel øger ikke i første omgang den samlede omsætning. Men E-handel kan sænke virksomhedernes omkostninger, så de kan sænke varepriserne – sker det, kan E-handelen betyde øget omsætning.

Men hvordan får virksomhederne flere til at besøge og handle på deres hjemmesider?

Det handler både om bedre markedsføring online (E-marketing) og offline (de traditionelle medier, aviser, ugeblade, tv, radio, husstandsomdelte reklamer mm.)

Vi kan sammenligne en online musikbutik med en pladeforretning på gågaden Strøget i København. Den ”virkelige” butik har den fordel, at den bliver set af potentielle kunder, der går forbi butikken. På internettet kommer man ikke lige forbi.  

E-marketing skridt for skridt

Præcis som i den ikke virtuelle verden kan markedsføring på nettet beskrives som opstilling af en række spørgsmål, og en fornuftig anvendelse af de svar man får.


1

Hvad er baggrunden for kampagnen?
Hvilket budskab har kampagnen?
Hvilket formål har kampagnen?
Hvem er målgruppen?
Hvad er målet for kampagnen?
Hvad er budgettet?

2
analyse

Hvilke websider benytter målgruppen sig af?
Hvor skal der annonceres, og hvordan skal der prioriteres?
Hvilken type internetreklame rammer bedst målgruppen?
Hvordan skal reklamen se ud?

3
køb af reklameplads

Hvor mange visninger skal der købes?
Hvilken periode skal reklamen køre i?
Hvor meget skal det koste?

4
planlægning af rotation

Skal reklamen have en fast placering, eller skal den veksle mellem en række tilfældige websider?
Hvordan gik testen (hvis foretaget)?
5
evaluering

Dotcom eller butik

Det er ikke mere et spørgsmål om enten eller! On- eller off-line butikken! E-handel er i dag næsten lige så naturligt som traditionel handel i en butik.

Producenterne kan opnå meget store fordele gennem E-handel. De får mulighed for at indskrænke deres lagerbeholdninger, og det kan betyde meget store besparelser. Det vurderes, at der kan spares et trecifret milliardbeløb, hvis virksomhederne fx får mulighed for at halvere deres lager.

Der vil dog altid være varer, som mange vil finde helt uegnet til handel over nettet. Det er varer man skal røre ved eller prøve. Måske opstår der engang i fremtiden prøvebutikker – så kan resten af handelen foregå på nettet!

En cappuccino bestilt over nettet, eller en god middag – det kommer vi ikke til at opleve. For nogle varer handler det også om at få en oplevelse der er reel ikke virtuel.  

Kilder:
Informationssamfundet Danmark – It-status 2006. Udgivet af: Danmarks Statistik – IT- og Telestyrelsen December 2006. www.dst.dk Computerworld. Kilde: Mads Elkær http://www.computerworld.dk 11. december 2006. www.berg-marketing.dk