E-handel

Tre fjerdele af danskerne har handlet på nettet inden for de seneste tre måneder. Det er flere end nogensinde og rekordmange i Europa.

Siden 2009 er andelen af danskerne, der handlede på nettet i løbet af tre måneder, steget fra halvdelen (50 pct.) til tre fjerdedele (74 pct.) i 2019. Det er en større andel end nogensinde og også en relativt stor andel sammenlignet med de fleste europæiske lande. I 2018, hvor de seneste tal fra Eurostat er fra, var andelen af internethandlende i Danmark således kun overgået af Storbritannien.

Det samlede danske internet-salg ligger langt over 100  mia. kr.

 

Det er ikke muligt at give præcise tal for, hvor meget danske familier køber via internettet. Men nogle tal kan give et rimeligt skøn.

Fire ud af fem har handlet inden for det seneste år. Antallet af personer, der klikker sig til varer og tjenester via internettet er 4 millioner. Således har 85 pct. af befolkningen mellem 16 og 89 år købt varer mv. online inden for de seneste 12 måneder. Yderligere 5 pct. har handlet på nettet for mere end et år siden, mens 7 pct. aldrig har prøvet at handle i en netbutik.

OnlineKoeb

 

I forhold til 2011 er der blevet over 1,1 mio. flere e-handlende i Danmark i 2020. I 2011 var der 2,9 mio. personer, som havde købt varer mv. på nettet inden for det seneste år. Det er især de ældre som bidrager til stigningen i antal personer, der handler online. Der er relativt flest nye online købere blandt de 75-89-årige med tre gange så mange sammenlignet med 2011. Det er den største stigning blandt alders-grupperne.

E-marketing

De private danske forbrugere er lidt tilbageholdende med hensyn til nethandel i forhold til nogle af de lande, som vi plejer at sammenligne os med. Derfor er der stadig gode muligheder for at flytte salget fra traditionel handel til nethandel. E-handel øger ikke i første omgang den samlede omsætning. Men E-handel kan sænke virksomhedernes omkostninger, så de kan sænke varepriserne – sker det, kan E-handelen betyde øget omsætning.

Men hvordan får virksomhederne flere til at besøge og handle på deres hjemmesider?

Det handler både om bedre markedsføring online (E-marketing) og offline (de traditionelle medier, aviser, ugeblade, tv, radio, husstandsomdelte reklamer mm.)

Vi kan sammenligne en online musikbutik med en pladeforretning på gågaden Strøget i København. Den ”virkelige” butik har den fordel, at den bliver set af potentielle kunder, der går forbi butikken. På internettet kommer man ikke lige forbi.  

E-marketing skridt for skridt

Præcis som i den ikke virtuelle verden kan markedsføring på nettet beskrives som opstilling af en række spørgsmål, og en fornuftig anvendelse af de svar man får.


1

Hvad er baggrunden for kampagnen?
Hvilket budskab har kampagnen?
Hvilket formål har kampagnen?
Hvem er målgruppen?
Hvad er målet for kampagnen?
Hvad er budgettet?

2
analyse

Hvilke websider benytter målgruppen sig af?
Hvor skal der annonceres, og hvordan skal der prioriteres?
Hvilken type internetreklame rammer bedst målgruppen?
Hvordan skal reklamen se ud? 

3
køb af reklameplads

Hvor mange visninger skal der købes?
Hvilken periode skal reklamen køre i?
Hvor meget skal det koste? 

4
planlægning af rotation

Skal reklamen have en fast placering, eller skal den veksle mellem en række tilfældige websider?
Hvordan gik testen (hvis foretaget)?

5
evaluering

Dotcom eller butik

Det er ikke mere et spørgsmål om enten eller! On- eller off-line butikken! E-handel er i dag næsten lige så naturligt som traditionel handel i en butik.

Producenterne kan opnå meget store fordele gennem E-handel. De får mulighed for at indskrænke deres lagerbeholdninger, og det kan betyde meget store besparelser. Det vurderes, at der kan spares et trecifret milliardbeløb, hvis virksomhederne fx får mulighed for at halvere deres lager.

Der vil dog altid være varer, som mange vil finde helt uegnet til handel over nettet. Det er varer man skal røre ved eller prøve. Måske opstår der engang i fremtiden prøvebutikker – så kan resten af handelen foregå på nettet!

En cappuccino bestilt over nettet, eller en god middag – det kommer vi ikke til at opleve. For nogle varer handler det også om at få en oplevelse der er reel ikke virtuel.  

Kilder:
Computerworld. Kilde: Mads Elkær http://www.computerworld.dk 11. december 2006. www.berg-marketing.dk