EKSAMENSHJÆLP

 

Engang for længe side lavede jeg et program for DR om eksamen.
Elever fra to skoler skulle til eksamen i samfundsfag med rigtig censor og eksaminator. Det ene hold, fra privatskolen Marie Kruse i Farum fik besked på, at de skulle gå til eksamen uden forberedelse. Det andet hold fra Avedøre Statsskole fik udleveret et pensum på 90 sider. De fik allesammen de samme spørgsmål, som alle havde noget at gøre med det pensum, som eleverne fra Avedøre havde læst. Hvem klarede sig bedst!   Eleverne fra Marie Kruse.
Du får ikke karakterer for det, du ved – men det, du præsterer ved eksamensbordet! 

 

Mundtlig eksamen

– der er kun fokus på mundtlig eksamen i denne artikel

Læg mærke til de tre begreber:
REDEGØR – UNDERSØG – DISKUTER


De er forklaret i den grønne boks. De allerfleste spørgsmål til mundtlig eksamen er bygget op omkring disse begreber.
Efter boksen kan du finde eksempler på rigtige eksamensspørgsmål.

Fra første til 3 studieår er det meningen, at du skal blive i stand til at arbejde med fagene, på et stadig højere nivea.
De forskellige niveauer er illustreret i Blooms taksonomi.
Læg mærke til, at der er nogle gennemgående begreber i alle opgaveteksterne.

Taksonomi i samfundsfag

Ved eksamen i samfundsfag skal man belyse en samfundsfaglige problemstillinger på tre niveauer:

BloomsKognitiveTaksonomi2W


Redegør

Det betyder, at der skal gives en saglig og neutral redegørelse for temaet og enkelte kilder i den sag man vil undersøge. En redegørelse er ikke helt det samme som et referat.

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning.

Undersøg
Det betyder, at der skal undersøges data, fx statistik, interviews og avisartikler. Det betyder også at der gennemføres sammenligninger af synspunkter i de indsamlede data, med henblik på at kunne forklarer årsagssammenhænge.

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning.

Diskuter (- og vurder)
Det betyder, at et emne belyses ud fra forskellige synspunkter med henblik på at kunne opstille argumenter for og imod, eller for at kunne vurderer konsekvenserne af forskellige handlinger.

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning.

 

Autentiske eksamensopgaver

– det spiller egentlig ikke nogen rolle, om der er tale om samfundsfag på C, B eller A niveau. Forventningerne til elevernes præstation vokser blot med de forskellige niveauer.

Mundtlig eksamen med spørgsmål og bilag  24 timers portfolie eksamen 2010
eksamensopgave 2011  tema 1 2010
eksamensopgave 2006  tema 2 2010
eksamensopgave 2009  tema 8 2009

 

Du kan øve dig på disse opgaver, eller på nogle af dem du finder herunder.

Tips og tricks!

– du kan sagtens forberede dig, selvom du ikke kender spørgsmålene.
Forbered dig på at kunne sige noget om:
Folketingets partier
Den økonomiske krise
EU-valget (herunder Dansk Folkepartis succes)
Krisen i venstre (herunder noget om Lars Løkkes rolle)
Politiske ideologier – gerne med konkrete eksempler (fx hvilken ideologi har Liberal Alliance)
Ytringsfrihed og IT sikkerhed

Læs en masse aviser, se TV-Avisen og Deadline op til eksamen.


En masse gamle opgaver!

– de vil i meget høj grad ligne dem du vil møde. Der er ikke sket og vil sikkert ikke ske store ændringer på dette område.

   Samfundsfag C     Samfundsfag B
24 timers portfolie eksamen 2010
   Samfundsfag A
Rigtige eksamensopgaver
i samfundsfag A efterlyses.
Send dem til webmaster,
så vil de blive publiceret.

   eksamensopgave 2011  tema 1 2010
   eksamensopgave 2011  tema 2 2010 
   eksamensopgave 2011 24 timers portfolie eksamen 2009
   eksamensopgave 2011    tema 8 2009
   eksamensopgave 2011    tema 1 2009
     tema 2 2009
   tema 3 2009
   tema 4 2009
     tema 5 2009
   tema 6 2009
   tema 7 2009
  
Samfundsfag C    Samfundsfag B      Samfundsfag A
   eksamensopgave 2009    eksamensSpørgsmål 2006
   eksamensopgave 2009    eksamensSpørgsmål 2006
   eksamensopgave 2009    eksamensSpørgsmål 2006
   eksamensopgave 2009    eksamensSpørgsmål 2006
   eksamensopgave 2009    eksamensSpørgsmål 2006
   eksamensopgave 2009   eksamensSpørgsmål 2006
   eksamensopgave 2009    eksamensSpørgsmål 2006
   eksamensopgave 2009    eksamensSpørgsmål 2006
   eksamensopgave 2009
   eksamensopgave 2009
   eksamensopgave 2009
   eksamensopgave 2009
   eksamensopgave 2009
   eksamensopgave 2009
   eksamensopgave 2009

   12 eksamensopgaver 2008 jeg har fået som censor på forskellige skoler