EU – Den Europæiske Union

MastrichtEU – Den Europæiske Union. Rådhuset i den hollandske by Maastricht, hvor EU traktaten blev underskrevet.

1992 blev en milepæl i det europæiske samarbejde. EF blev omdannet til en Europæisk Union. Det skete med underskrivelsen af Maastricht*-traktaten.

I første omgang kom Danmark ikke med i unionen. Dengang krævede alle væsentlige beslutninger i EF enstemmighed (alle lande – store som små – havde vetoret), så da unionstraktaten blev lagt ud til folkeafstemning i Danmark blev den forkastet af et flertal af vælgerne. Men allerede året efter stemte man igen, og nu fik det nye Europa også et ja fra de danske vælgere.

Siden Maastricht-traktaten har det, som man allerede dengang gav navnet ”Den Europæiske Union” udviklet sig til mere og mere union.

Men hvordan kan man være mere af noget, som man allerede har erklæret, at man er!

Paradokset er, at ingen klart har defineret hvad en ”fuldkommen union” er, og samtidig har tilhængere og kritikere vidt forskellig opfattelse af om EU allerede er en union, eller om EU nogen sinde skal være en union!
“Unionen er stendød”, sagde den daværende konservative statsminister Poul Schlüter. 

Det der ligger fast er, at EU siden 1992 har truffet en række beslutninger, som normalt bliver truffet af selvstændige lande, og ikke af mere løse eller faste sammenslutninger.

I Amsterdam-traktaten fra 1998 afskaffede man grænsekontrollen mellem de enkelte medlemslande. Set udefra var EU nu et land eller område med fælles grænser.

Med Nice-traktaten i 2001 ændrede EU stemmereglerne, så de store lande fik flere stemmer på bekostning af de små lande bl.a. Danmark.

Som det afgørende skridt mod unionen regnede man med i 2004 at få vedtaget en fælles EU-grundlov, præcis som man har det i et selvstændigt land.

Men den plan måtte udskydes, fordi vælgerne i flere EU-lande stemte nej ved de folkeafstemninger der blev gennemført.

P-001321-00-05h
25 mars 1957: Signing of the Treaty of Rome: Paul-Henri Spaak, Belgian Minister for Foreign Affairs; Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, head of the Belgian delegation at the Intergovernmental Conference; Christian Pineau, French Minister for Foreign Affairs; Maurice Faure, French Secretary of State for Foreign Affairs; Konrad Adenauer, German Federal Chancellor; Walter Hallstein, Secretary of State at the German Federal Ministry for Foreign Affairs; Antonio Segni, Italian Prime Minister; Gaetano Martino, Italian Minister for Foreign Affairs; Joseph Bech, President of the Government of Luxembourg and Minister for Foreign Affairs, Foreign Trade and Wine Growing; Joseph Luns, Dutch Minister for Foreign Affairs; Johannes Linthorst Homan, head of the Dutch delegation at the Intergovernmental Conference (from left to right)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktat om en forfatning for Europa?

Dansk folkeafstemning udskudt

Status for forfatningstraktaten blev, at Det Europæiske Råd, efter de to nej’er i Frankrig og Holland, besluttede at udskyde ikrafttrædelsen og i stedet iværksætte en ”tænkepause”. Det betød, at den danske folkeafstemning, som var planlagt til den 27. september 2005, blev udskudt på ubestemt tid.

Lissabontraktaten (Reformtraktaten) – En afløser til forfatningstraktaten

Forfatningstraktaten sov stille ind på en hylde et sted i EU. I stedet udarbejdede man et alternativ “Reformtraktaten” – også kaldet Lissabontraktaten. Denne traktat blev vedtaget i det danske folketing uden at der blev afholdt en folkeafstemning, som ved tidligere traktater.

Læs om Reformtraktaten