EU – Det europæiske fællesskab

pict 20050922PHT00586

EU  for – imod

Tilhængere af EU kan både argumentere for, at målet bør være Europas forenede Nationer – en 100% union, eller hævde, at “unionen er stendød”, som tidligere statsminister Poul Schlüter lovede den danske befolkning.

Modstanderne mener, at EU er bureaukratisk, udemokratisk, styret af økonomiske interesser og derfor truer den danske samfundsmodel. Modstanderne burde nok kaldes EU-kritikerne, da der efterhånden ikke ret mange, der tror på, at det er muligt-, og ønsker at Danmark skal melde sig ud af EU. Eksemplet med Brexit kan nok også virke skræmmende.

Absolut neutral informationsformidling
https://www.eu.dk/
Meget omfattende og letforståelig

Hele tiden ajourført og aktuel

 

Wikipedia:

Folkeafstemningen om Danmarks optagelse i EF var en dansk folkeafstemning, der blev afholdt 2. oktober 1972. 63,4 procent af vælgerne stemte ja til dansk medlemskab af EF, mens 36,6 procent stemte nej. Valgdeltagelsen var 90,1 procent.

Folketinget vedtog lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber 11. oktober, og Danmark var medlem af EF fra 1. januar 1973.

Folkeafstemningen blev afholdt, fordi der ikke var et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer for EF-medlemskabet, hvilket kræves ifølge Grundloven, når Danmark skal afgive suverænitet.

Tilhængerne af et ja til EF var statsminister Jens Otto Krags Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti samt store dele af erhvervslivet og fagbevægelsen. Modstanderne var venstrefløjen, herunder Socialistisk Folkeparti, samt Retsforbundet og den nyetablerede Folkebevægelsen mod EF. Der var desuden en gruppe yngre socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der var imod. Ja-fløjens argument var bl.a., at det ville skade dansk eksport at stå uden for samarbejdet, mens nej-fløjen mente, at EF ville udvikle sig til en politisk union og at projektet var for kapitalistisk.