FNs 17 Verdensmål

FNs 17 Verdensmål. Møde 1. februar 2017, på Birkerød Gymnasium. Mødedeltagere Connie Hedegaard – Mogens Lykketoft – Martin Liedegård.
Podcast om FNs 17 Verdensmål

Læs mere om FNs Verdensmål

 

Verdensmålene

Den 25. september 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Bygger videre på 2015-målene

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling bygger videre på resultaterne af de otte såkaldte 2015-mål, som havde deadline i 2015. 2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er til stede, og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter. Modsat hvad mange danskere tror, er der opnået betydelige udviklingsresultater de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet fra hele 47% til 14%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet og fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv bliver reddet i dag p.g.a. bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS. Alle skal med denne gang! De nye verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere og én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
 1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt
 2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
 3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre
 4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder
 6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
 7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
 9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation
 1. Reducer ulighed i og mellem lande
 2. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
 3. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
 4. Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
 5. Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
 6. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet
 7. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
 8. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Læs mere om Verdensmålene på den officielle hjemmeside eller på FN’s egen hjemmeside.