Forskning og praktisk anvendelse

I dag kan man ligesom tidligere dele retorikken op i den analyserende retorik – der prøver at forstå og beskrive indhold, form og virkemidler i konkret gennemført formidling – og den praktiske retorik, der arbejder med at skabe værktøjer, som kan forbedre en given kommunikation.

Siden oldtiden er der udviklet mange nye kommunikationsformer og medier, men kernen i praktisk retorik har ikke ændret sig afgørende. Måske fordi de retoriske regler bygger på en enkel og logisk erkendelse, som de fleste mennesker har erfaret gennem deres egen kontakt med andre mennesker.

Hvis al kontakt er kommunikation, så har alle mennesker også opbygget utrolig mange erfaringen, som fortæller dem, hvad der er god retorik – fortællekunst, og hvordan man skaber den.

Her er retorikkens 5 grundlæggende arbejdsfaser formuleret på en ny måde, selvom ordene har rødder helt tilbage til Oldtiden. De 5 faser er illustreret af Laura Elisabeth Andersen.

Illustration Inventio 

Inventio

Gennemfør research, for at finde det rette indhold.
Undersøg formidlingssituationen ved hjælp af retorik-kompasset.
Få ideer ved hjælp af brainstorming, mindmaps, hurtigskrivning og stil hv-spørgsmål.
Find formidlingens fokus, og formuler det i en sætning.

IllustrationDisposito 

Dispositio
Få styr på strukturen – stoffet (talens/tekstens indhold) skal ordnes i en passende rækkefølge.
Brug Hollywood metoden, berettermodellen, aktant-modellen, feature-hjulet, kommodemodellen… her er ingen facit!

IllustrationElocutio


Elocutio

– Find den rette sproglige form – så sproget passer til situationen. Brug retorik-kompasset til at få overblik over situationen.
Brug sproget klart og korrekt, tal ”højt” for dig selv, når du øver, så afsløres mange fejl. Gør sproget levende! Hvordan… forberedelse og øvelse!

IllustrationMemoria

Memoria
– Forbered fremførelsen ved at udarbejde et godt manuskript.

Det anbefales at vælge mellem:

• Fuldt manuskript
• Skema-manuskript eller
• Stikordsmanuskript

Manuskriptet bruges kun som en sikkerhedsventil ved formidlingen. Men man kan også vælge den klassiske model, at indprente budskabet i hukommelse (lære det udenad), så man er fri i sin fremførelse…
Både for oldtidens talere og nutidens tv-værter eller politikere har det været væsentligt at være uafhængig af sit manuskript..

IllustrationActio

Actio

– Nu skal der handles – formidles.
Vælges betoning, variationer af stemmen og kropssproget. Det sidste er stadig den fundamentale del af veltalenhedskunsten.
Øjenkontakt giver troværdighed. Det er vigtigt at kunne aflæse og forstå publikums reaktioner.
Brug kropssproget naturligt, kig roligt rundt på folk – vær ikke bange for ”tidsspilde” eller ”tavshed”.
Husk, at formidleren er på, fra det øjeblik hun træder ind i lokalet
Og husk – veltalenhed kræver: Øvelse, øvelse og mere øvelse.
Intet kommer af intet undtagen lommeuld, som Storm P. sagde, og det gør en god formidling heller ikke.