Verdensorden – fra Inkariget til EU

Verdensorden – fra Inkariget til EU. Verdensorden kan defineres som de dominerende spilleregler, som gælder mellem stater. Styrkeforholdet mellem verdens stater (militær, økonomi, teknologisk og kultur formåen). Her beskrives verdens magtforhold gennem tiderne.

Verdensorden - fra Inkariget til EU.
Inkariget. Inka betyder oprindeligt ’hersker’ – men udelukkende inkaernes herskere. Inkaerne var et indiansk folk, der med udgangspunkt i Cuzcoområdet NV for Titicacasøen fra midten af 1400tallet erobrede størstedelen af det vestlige Sydamerika fra det sydlige Colombia i nord til Argentina og Chile i syd. Inkaerne havde ikke noget skriftsprog, men på baggrund af arkæologisk fund, dels på beretninger om inkaernes rige, Tawantinsuyu, der er nedskrevet efter den spanske erobring i 1532, fremgår det, at der var tale om et meget højtudviklet samfund.

 

Uafhængige områder

 

STATERpaaSNOR2Europa, Mellemøsten, Indien og Kina kendte godt til hinandens eksistens

Rigerne i Middelalderen, f.eks. Inkariget i Amerika og relativt selvstændige systemer i Europa, Mellemøsten, Indien og Kina, var længe uafhængige områder.

Europa, Mellemøsten, Indien og Kina kendte godt til hinandens eksistens. De hang sammen i en kæde, hvor hvert led til tider puffede til naboleddet.

Når kineserne opfandt metoden til at fremstille papir nåede teknologien efter nogen tid til Europa, men der var endnu ikke mulighed for nogen tæt eller formaliseret interaktion.

Der var i højere grad tale om imperier end nationalstater i moderne forstand. Det drejede sig om mere eller mindre selvstændige bystater og kongeriger, som kredsede om et imperialt centrum.

Der var endnu ikke tale om et anarkisk magtbalancesystem mellem nationalstater, men om mange ligeværdige og selvstændige stater i et løst ikke veldefineret internationalt system.

 

De uafhængige riger eller områder
i middelalderen

Kina

Et rigt handelsliv… Udviklet teknologi, som bl.a. gjorde det muligt at fremstille papir, længe før man mestrede kunsten i Europa… Og opfører arkitektoniske mesterværker som den kinesiske mur.

Verdensorden - fra Inkariget til EU.Et rigt handelsliv.kina3Man kunne fremstille papir længe før Europa mestrede den teknologi.

Verdensorden - fra Inkariget til EU.Den kinesiske mur er stadig et imponerende bygningsværk. Så stort, at det kan
ses fra rummet.

 
Europa

Venedig – måske engang verdenshandelens navle… med Doge Paladset, der stadig er et af verdens mest imponerende bygningsværker.

venedig2

Verdensorden - fra Inkariget til EU.Doge Paladset

 
Polaritet

STATERpolaritetMULTIPOLAR-1BEfterhånden som Europa blev opdelt i egentlige nationalstater, og dette system spredtes globalt, opstod der et altomfattende internationalt system.

F.eks. blev Japan, Persien, Tyrkiet og Kina egentlige stater i europæisk forstand. Ved afkolonialiseringen blev de tidligere kolonier også omskabt til nationalstater, og verden var for første gang et sammenhængende system, hvor alle aktørerne var nationalstater.

En kort overgang var det internationale system fra 1945 til slutningen af 1980’erne bipolart, med USA som den ene pol og Sovjetunionen som den anden.
Et bipolært system eller polaritet består af to stormagter i tilfældet 1945-1991 var stormagterne USA og USSR. Det er en forholdsvis fredelig periode på grund af stormagterne holdt hinanden i skak ved terrorbalancen.
Terrorbalancen er frygten for, at en af stormagterne skulle udføre en militæraktion som ville udløse en hævnaktion fra den anden stormagt.
Hver stormagt havde hver deres blok kaldet henholdsvis den vestlige og østlige, med militærorganisationer, som fx Nato og Warszawapagten.

STATERpolaritetBIPOLAR-1

 

 

 

 

 

STATERpolaritetMONOPOLAR-1

 

 

 

 

 

 

 

Efter Sovjetunionens opløsning opstår et monopolart system, med USA som den eneste supermagt eller hegenom.
Det opfattes af mange, som et ustabilt system, som forventes erstattet af en nyt multipolart system, hvor Kina, Indien og Rusland sammen med USA er de dominerende poler.
Monopolar eller unipolær betyder, at der er én supermagt. I det unipolære system foregår alting efter supermagtens præmisser (USA).

Fremtidens system?
Det multipolære system – som måske dukker op igen – var gældende i perioden op til 1945.
Et multipolært system betyder, at der er mange forskellige stormagter, som alle afhænger af hinanden, rent økonomisk og i forhold til at danne alliancer på tværs af hinanden.

STATERpolaritetMULTIPOLAR-2

Systemernes antal

Eksisterer der fortsat kun et system, eller er verden delt mellem en rig del, der udvikler sig til en fredszone med en ny international politik, der er koncentreret om økonomi og demokrati, og hvori krige ikke eksisterer, og en fattig del, sydlandenes konfliktzone, hvor krigene fortsætter.

Hvis det sker, vil den globale æra blive afløst af flere systemer som i middelalderen.