Sociologiens elementer – individet, gruppen og samfundet

arbejdsspoergsmaalLGruppen kan være et af de mange elementer som skal undersøges, hvis man vil opnå en forståelse af den sociale verdens tre elementer:

Individet – alene, i gruppen, i organisationen eller samfundet
Gruppen – i forhold til individet, organisationen eller samfundet
Samfundet – i forhold til individet, gruppen, organisationen eller andre samfund

sociologienselementer1wwwIndividet – betegner det enkelte menneske til forskel staten, samfundet, gruppen, eller organisationen, der består af mange individer.

 

 

 

Gruppen – kan defineres som to eller flere individer, der i en periode bevidst interagerer*, sprogligt eller ikke-sprogligt. Man bruger også udtrykket sociale grupper.

Grupper – kan inddeles efter de sociale processer, der foregår i

Ærgerligt - Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle... Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun en tier. Så log ind hvis du allerede er medlem - eller tegn et medlemskab.
OK - send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab