Sociologiens elementer | individet, gruppen og samfundet

Gruppen kan være et af de mange elementer som skal undersøges, hvis man vil opnå en forståelse af den sociale verdens tre elementer:

Individet – alene, i gruppen, i organisationen eller samfundet
Gruppen – i forhold til individet, organisationen eller samfundet
Samfundet – i forhold til individet, gruppen, organisationen eller andre samfund

sociologienselementer1wwwIndividet – betegner det enkelte menneske til forskel staten, samfundet, gruppen, eller organisationen, der består af mange individer.

 Gruppen – kan defineres som to eller flere individer, der i en periode bevidst interagerer[1], sprogligt eller ikke-sprogligt. Man bruger også udtrykket sociale grupper.
Grupper – kan inddeles efter de sociale processer, der foregår i gruppen. De kan opdeles efter formål, størrelse og sammensætning. Man skelner ofte mellem fx formelle og uformelle grupper, primære og sekundære grupper, midlertidige eller varige grupper

Samfundet – kan defineres som ethvert organiseret fællesskab. Fx små private foreninger eller hele civilisationer.

[1] Interagere – virke gensidigt; påvirke hinanden.

 

Stat og samfund kan bruges som identiske udtryk, men i reglen modstilles de to begreber. Staten betegner landets regering og politiske system, mens samfund er fællesbetegnelsen for sociale, økonomiske og kulturelle relationer mellem landets indbyggere.

Det sociologiske samfundsbegreb – Et samfund består af individer forenet i både rum og tid. Det er stabilt fordi individerne ikke blot bindes sammen af ydre årsager, men i endnu højere grad af indre bånd. Fx fælles traditioner, sprog, mål og interesser.

Et samfund kontrollerer sine medlemmer ikke blot med ydre magtmidler (politi og militær), men ved at individerne selv indretter deres adfærd i overensstemmelse med egne og andres forestillinger om den sociale orden.

Man arbejder ikke altid i gruppen.Det er en masse individer, større eller mindre grupper og organisationer, som fx ovenstående, der tilsammen udgør det sociologerne kalder et samfund.

Det globale netværkssamfund er et samfund, der grundlæggende består af kommunikation. Det globale samfund har, til forskel fra det tidligere territorialt afgrænsede nationalstatssamfund, ikke noget egentligt centrum, dets grænser er derimod stadigt flydende, foranderlige og diffuse. I et sådant globalt samfund spiller afstande i tid og rum en mindre rolle, idet vi vha. den moderne kommunikationsteknologi kan overvinde de tidligere fysiske forhindringer.Individet i en arbejdssituation.
foto: Stefan Kai Nielsen.
Gruppen samarbejder
En midlertidig formel arbejdsgruppe.
foto: Stefan Kai Nielsen.
Gruppen af studenter der fejre sig selv.
Afslutningen på en længerevarende formel men også uformel kammeratskabsgruppe.
foto: Claus Bangsholm
sociologi, gruppen og individet
Individet overfor den store formelle organisation (en skoles elevgruppe).
foto: Nanna Bangsholm