Sociologiens elementer – individet, gruppen og samfundet

arbejdsspoergsmaalLGruppen kan være et af de mange elementer som skal undersøges, hvis man vil opnå en forståelse af den sociale verdens tre elementer:

Individet – alene, i gruppen, i organisationen eller samfundet
Gruppen – i forhold til individet, organisationen eller samfundet
Samfundet – i forhold til individet, gruppen, organisationen eller andre samfund

sociologienselementer1wwwIndividet – betegner det enkelte menneske til forskel staten, samfundet, gruppen, eller organisationen, der består af mange individer.

 

 

 

Gruppen – kan defineres som to eller flere individer, der i en periode bevidst interagerer*, sprogligt eller ikke-sprogligt. Man bruger også udtrykket sociale grupper.

Grupper – kan inddeles efter de sociale processer, der foregår i

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab