Historiske perioder

 

 

 

 

 

 

 

1073 nicholas_iiPaven var måske den mægtigste mand i Middelalderen. Her ses Pave Nicholas II

 

Naturgeografisk er en grænse en linje, hvor landskabet forandrer sig. Ved kysterne er der en grænse mellem land og vand. 

Bjerge og floder kan også danne naturlige grænser mellem forskellige landområder.
Men grænser mellem stater, og forskellige kulturer er ikke det samme som de naturlige grænser, selvom der ofte kan være et sammenfald.

 

*

I antikken var Athen en bystat uden klart definerede grænser. Romerriget var et imperium, som magthaverne kunne betragte på kort, der viste imperiets grænser, men det var også et kludetæppe af forskellige kulturer og folkeslag, som man mere eller mindre herskede over.
Derfor svarede de ”kort-grænser” man kendte i Rom sjældent til virkeligheden f.eks. i Nordeuropa.

I dag, hvor hver eneste cm2 på kloden indgår i en klart afgrænset statsdannelse, kan det være vanskeligt at forstå, at bystaten Athen ikke havde veldefinerede grænser, der kunne definere de meget store landområder, som man beherskede.
Men der er en ganske enkel og logisk forklaring. Det giver kun mening at definere en grænse, hvis man kan kontrollere, hvem der passerer grænselinjen, og hvis det har nogen betydning at holde nogen ude og lukke andre ind.

*

Hvordan fårehyrder, bønder, handelsfolk og andre færdedes i bjergområderne uden for Athen spillede ikke nogen rolle, men hvis fremmede handelsfolk forsøgte at komme ind i bystaten, så de kunne true de lokale handlende, så fik de ikke lov til at passere bygrænsen.

At bystaten Athen regerede over et langt større territorium end selv byen, var ikke defineret af en grænsedragning, men af hærens aktuelle styrke, og antallet af andre bysamfund, som frivilligt eller med tvang havde indordnet sig under Athen.

*

I middelalderen møder vi de første nationalstater, med et klart afgrænset territorium indenfor hvilket nationens love er den højeste myndighed.
Det hænger bl.a. sammen med, at folk får stadig større kontakt indbyrdes og dermed oplever, at de føler sig beslægtede med andre, med samme kulturelle baggrund og historie.

Nationer kan defineres på to forskellige måder.
• I en definition lægger man vægten på sprog og kultur.
• I en anden definition lægger man vægt på fødsel og afstamning.
En nation er også defineret ved en mere formel statsdannelse.

• Der findes dog også nationer, som ikke er skabt på baggrund af fælles historie, kultur, sprog eller etnisk baggrund. F.eks. den amerikanske nation. Det samme gælder en lang række afrikanske stater.