Hvorfor er Mellemøsten i opløsning?


Islam er næppe den væsentligste årsag

Millioner er på flugt. Millioner bor i flygtningelejre. Mellemøsten er et gigantisk inferno af krig, konflikt og kaos. Her er de fem væsentligste årsager.

Den 1. årsag

Israel


Problemerne i Mellemøsten startede ikke på et bestemt tidspunkt. Alligevel kan man godt tidsfeste optakten til en del af den vedvarende uro i området til året 1896, da den østrigsk jødiske journalist Theodor Herzl udgav bogen “Der Judenstat”.  Herzl mente, at den eneste løsning på de mange overgreb mod jøder og den stigende antisemitisme var, at jøderne oprettede en selvstændig jødisk stat.
 Det mål kunne kun realiseres, hvis jøder spredt over hele verden organiserede sig. Den første internationale zionistiske kongres åbnede i august 1897 i Basel i Schweiz. Theodor Herzl blev valgt som den første præsident for WZO (World Zionist Organization).

podcastikon2  Lyt til Podcast

 Zionismen

“Zionismen tilstræber oprettelsen af et nationalt folkeretligt sikret hjemsted for jøder i Palæstina.”
Theodor Herzl

Joedestaten TheodorHerzl
*
Sykes-Picot-1916Franske og britiske interessesfærer ifølge Sykes-Picot-aftalen.
Kort fra Wikipedia
Zionisternes drømmeland var blot en meget lille del af det mægtige Osmanniske Rige, hvis leder Sultan Abdulhamidhan havde vist sig positiv over for en jødisk kolonisation.

Også på andre måder voksede støtten til den WZO’s  drøm om et jødisk hjemland netop i det område, hvor de oprindelige jøder blev fordrevet fra af Titus og den romerske hær i år 70 e. Kr.
I 1916, mens 1. Verdenskrig endnu rasede indgik Frankrig, Storbritannien og Rusland en hemmelig aftale om opdelingen af det Osmanniske Rige. Riget var, som en del af Centralmagterne – der også omfattede Tyskland, Østrig-Ungarn og Bulgarien – på vej til at tabe krigen.
2. november 1917 opnåede Zionisterne afgørende støtte med vedtagelsen af Balfour-deklarationen, der bar den engelske udenrigsministers navn:

 

Balfour-deklarationen
Regeringen ser med velvilje på etableringen i Palæstina af et nationalt hjem for det jødiske folk og vil på bedst mulig måde medvirke til opfyldelsen af dette mål, men det indskærpes, at intet må gøres som skader Palæstinas ikke-jødiske samfunds civile og religiøse rettigheder eller de rettigheder og den politiske status, som jøder nyder godt af i andre lande.
— Arthur James Balfour
kort 1947 fn kort 1949 rhodos
FN’s delingsplan fra 1947. Israels grænser efter våbenhvilen i 1949.
*

Den 14. maj 1948 proklamerer Israels første premierminister, David Ben-Gurion, oprettelsen af den nye jødiske republik. De omkringliggende lande nægtede alle at godkende planen og invaderede omgående den nye stat. Trods overmagten vandt Israel krigen.
Oprettelsen af en jødisk stat efter to tusinde års fravær, har været og er stadig en destabiliserende faktor i Mellemøsten. Det zionistiske projekt har på en lang række måder undermineret de omkringliggende arabiske stater – først og fremmest på grund af de palæstinensiske flygtninge. Efter krigen flygter mere end 700.000 arabere fra de israelsk kontrollerede områder, der nu var 20% større end faslagt i FN’s delingsplan.
Palæstinenserne, og i et vist omfang de omkringliggende stater, har bekæmpet Israel lige side.

*

Den palæstinensiske frihedskamp – kampen mod de jødiske besættere – var en af de centrale årsager til borgerkrigen i Libanon fra 1975-1990, som landet reelt aldrig er kommet sig over. En borgerkrig, der skabte grobund for Hizbollah-bevægelsen, som har skærpet konflikten og forårsaget splid mellem palæstinenserne.

Israels store militære sejre ydmygede i 1960erne og 1970erne de sekulære panarabiske ledere, som fx Egyptens præsident Gamal Nasser og skabte grobund for den nuværende islamisme. 
Samtidigt er Vestens accept af Israels ulovlige besættelser og bosættelser for mange arabere en daglig demonstration af stormagternes dobbeltmoral og diskriminationen af arabere.

 

Den 2. årsag

Vand

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab