Links til alle ideologier

Ideologier er et sammenhængende system af politiske og eller filosofiske ideer.

Liberalisme, konservatisme og socialisme er tre klassiske ideologier, der alle opstod i løbet af 1700- og 1800-tallet, for til sidst at danne grundlag for 1800-tallets partier og politiske systemer, som sidenhen blomstrede i 1900-tallet. En ideologi er en overordnet idé om, hvordan forskellige samfundsproblemer skal løses, og hvordan samfundet skal opbygges. En ideologi er ofte karakteriseret ved at arbejde hen imod et slutmål – f.eks. kommunismens mål om fælleseje af produktionsmidlerne.

 

Politiske ideologier
En del af serien om politik

Anarkisme

Fascisme

Feminisme

Grøn ideologi

Islamisme

Kommunisme

Kommunitarisme

Konservatisme

Kristendemokrati

Liberalisme

Libertarianisme

Marxisme

Nationalisme

Nazisme

Socialdemokratisme

Socialliberalisme

Socialisme

Zionisme

 

Ideogiløse partier

Nogle forskere og politikere har hævdet, at de gamle ideologier – liberalisme, socialisme og konservatisme – er døde.
Andre peger på, at nogle partier er blevet populistiske – ordet bruges ofte nedsættende om en politik, hvor politikere til enhver tid forsøger at gøre det, der er mest populært, ifølge de seneste meningsmålinger og ikke har noget bredt program, men fokuserer på enkelte mærkesager.
 De populistiske partier kan også ses som udtryk for, at de gamle eller etablerede partier er kommet ud af takt med store vælgergruppers ønsker og interesser. De har så udviklet nye programmer/ideologier, som ikke kan placeres på en traditionel højre venstre skala!

Morten Messerschmidt.   Foto Steen Brogaard

Dansk Folkeparti taler ikke om ideologier
men om 
partiets principprogram og arbejdsprogram.

Mærkesager

”Dansk Folkepartis mål er at bevare Danmarks selvstændighed og frihed, så vi kan sikre folkestyret og videreudvikle det gode land, som møjsommeligt er opbygget gennem vores lange historie.

Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed, og vi vil arbejde for, at de traditioner, som danner baggrund for vort frie samfund, forsvares overalt, hvor de trues.

 Dansk Folkeparti har sat landet på rette kurs. Men vi er kun lige begyndt, og vi er klar til endnu mere ansvar.
Vi har modet, vi har viljen, og vi har kræfterne. Så nu skal vi videre. 
Det er Danmarks fremtid, det gælder.”

 Dansk Folkepartis mærkesager:

Udlændingepolitik
Socialpolitik
Sundhedspolitik
Dyrevelfærd
Retspolitik
Grænsekontrol
EU-politik

Kilde: http://www.danskfolkeparti.dk/


LogoAlternativet-1

PartiProgramAlternativet
Alternativet henviser heller ikke til nogle af de eksisterende ideologier. Men man bygger sin virksomhed på et partiprogram, som også omfatter nogle af de værdier, man finder i et traditionelt partiprogram og de gamle ideologier, suppleret med nye principper fx om bæredygtighed.
Både Dansk Folkeparti og det seneste skud på stammen Alternativet må betegnes som seriøse danske partier, der er lige så legitime som de gamle etablerede partier.
De er populistiske partier uden et ideologisk sammenhængende syn på mennesket, staten og samfundet. Deres partiprogrammer kan godt beskrives som et kludetæppe af elementer fra de gamle ideologier, og nye synspunkter født i en anden tid.