Ideologiernes konkrete konsekvenser

CB-MODEL-partiernes-kompas2lilleWWW

Ideologiernes konsekvenser. På figuren er vist den placering af partiernes vælgere i Gallups Kompas, som analyseinstituttet har fundet frem til på baggrund af deres analyser.

arbejdsspoergsmaalL

Hvem ønsker mest fællesskab! Hvem foretrækker mere individualisme!
Det er bl.a. det der defineres af partiernes ideologier. Det har altså konsekvenser, om man er socialist eller liberal.
SF ønsker mere fællesskab og de konservative ønsker mere individualisme. Det konservative folkeparti vil dog ikke udstrykke sig helt på denne måde, men sige – at man lægger vægt på den personlige frihed.

Partierne kan også placeres i forhold til to andre dimensioner. Moderne contra Traditionel.

Frihed

Ingen partier har ufrihed som målsætning. Alle ønsker, at mennesker skal være frie. Men begrebet frihed defineres meget forskelligt.

Offentlig styring af markedet er for socialisten en forudsætning for individets frihed.
Pointen er, at hvis det offentlige ikke styrer, så får kapitalen frit spil, og kan f.eks. gennem monopoldannelse sætte konkurrencen ud af spil og forlange en al for høj pris på for sine produkter. Forbrugernes frihed til at vælge er dermed borte.

For liberalisten er konsekvensen af offentlig styring af markedet, at den frie konkurrence bliver sat ud af spil. Man forestiller sig ikke, at der kan dannes monopoler, hvis blot den frie konkurrence får lov til at udfolde sig. Det sikrer forbrugernes og ikke mindst producenternes valgfrihed.

PodcastVideo2

 

Podcast om ideernes krise i politik. KLIK på billedet.
Du skal have god tid og være meget interesseret! 

 

 

testdinvidenLL

Ingen test spørgsmål til dette menupunkt.
Men læs alligevel teksten grundigt.
Indholdet er meget centralt i samfundsfag.