International politik

International Politik

 – Hvad betyder ideografisk?

Som barn var jeg overbevist om, at der aldrig mere ville blive krig. Det ville De Forenede Nationer (FN) forhindre. I dag tror jeg, at internationalt samarbejde kan begrænse mulige konflikter mellem verdens mange lande. Men en helt konfliktfri klode er desværre utopi.
Claus Bangsholm

Skal vi i international politik forstå verden:
  • ud fra magtforholdene målt i landenes udgifter til militær
  • ud fra udbredelsen af fred og krig i verden
  • ud fra samarbejde mellem verdens nationer og globaliseringen

… alle de nævnte elementer spiller en – varierende – rolle i international politik.

International Politik (IP) er den proces, hvor en eller flere stater, virksomheder eller organisationer tager beslutninger, for at styre eller påvirke udviklingen i andre lande.
Ofte anvendes betegnelsen internationale relationer for at understrege, at staternes udenrigspolitik skal ses i sammenhæng med forholdet til multinationale selskaber, internationale organisationer og andre sammenslutninger, fx. de såkaldte NGOer*

IP betegner også den videnskab, der beskæftiger sig med disse forhold. Studiet international politik er i Danmark en del af statsvidenskaben, men omfatter også både historiske, sociologiske, økonomiske og juridiske emner.

Er IP en videnskab! Det er karakteristisk for mange af teorierne, at de er opstået som en afspejling af forholdene i den internationale politik, og at de derfor er stærkt bundne til den tid, de er fremsat i. Som følge heraf er teorierne mere egnede til at forklare, hvad der er sket, end til at danne grundlag for handling.Når en historiker beskæftiger sig med International Politik anvender han primært ideografi og kildeanalyse, mens man statskundskab koncentrerer sig om systemers udvikling og indbyrdes relationer. Den empiri man tager udgangspunkt i er tabelmateriale og anden datadokumentation.

 

International Politik - Historie-IP1

 

Definition i Den Store Danske:
international politik,
begreb, der anvendes om de politiske forbindelser mellem stater indbyrdes og mellem andre aktører i det internationale system. Ofte anvendes betegnelsen internationale relationer for at understrege, at staternes udenrigspolitik skal ses i sammenhæng med forholdet til multinationale selskaber, internationale organisationer og andre sammenslutninger. International politik betegner også den videnskab, der beskæftiger sig med disse forhold. I Danmark er studiet af international politik en del af statsvidenskaben, men omfatter også både historiske, sociologiske, økonomiske og juridiske emner.