Islam? Det arabiske forår og efterår…

Jakob Sheikh
Læs historien her
Politikens Magasin
Infomedia1 kræver UNI-login
Infomedia2
Alternativt link

Søndag den 21. september bragte Politiken en historie om en ung mand, der var parat til for anden gang, at drage i hellig krig for Islamisk Stat.
”Amir, mener du virkelig, at du er parat til at dø for et islamisk kalifat?”, spurgte barndomsvennen, journalist Jakob Sheikh.
”Selvfølgelig bror. Hvorfor skulle jeg være bange for døden?”

Det var en historie, der utvivlsomt gjorde et dybt indtryk på mange læsere. Ikke fordi endnu en ung var parat til at drage i ”hellig” krig. Det gør tusindvis af unge amerikanere, når de melder sig til kamp for ”hellige” amerikanske værdier. Det gør tusindvis af jøder, palistinensere, Tjetener, Ukrainer for blot at nævne nogle af tidens ”hellige” krigere. De kæmper alle for en sag.
Men hvad får en ung mand, født i Danmark og opvokset på Vesterbro til at melde sig til jihad – hellig krig!
Selv forklarer han i artiklen, at han var blevet retledt af fire unge parkistanske mænd, som inviterede ham med hjem efter bønnerne i moskeen på Vesterbro.

De fleste kilder er omfattet af copyright. Det er ikke altid lovligt at kopiere stoffet til den server, der rummer abc247.dk. Men det er lovligt at linke til kilderne, som det sker her – men så er der desværre ingen garanti for, at informationerne ikke bliver flyttet eller slettet.

Skærmbillede 2016-03-11 kl. 18.05.29

Hør tankevækkende podcasts

nigab

Hvorfor går Aya Amal med Nigab?
Det forklarer hun i DR2 Deadline april 2016

brokenLinkSend en mail, hvis du finder et link der ikke fungerer


Drømmen om fornyet storhed

I bogen ”Islamisme – en orientalsk totalitarisme” peger forfatteren, den iransfødte doktor i politolog, Mehdi Mozaffari på, at Islam efter en meget hurtig ekspansion allerede begyndte at gå tilbage i år 900.
Der fulgte dog også nye perioder med vækst…

Islams-Udbredelse-900-3
Det første kalifats udbredelse, da det år 900 nåede sit højdepunktI

 

Korsfarerne

 

 

Man taler tit om, at en ydre fjende kan samle folkeslag og nationer til kamp.
Måske var det korsfarernes massive angreb på de muslimske helligdomme og landområder med muslimsk befolkning, der samlede muslimerne omkring en styrkelse og fornyelse af kalifatet.

Ottoman-Imperiet-1683
Tryk på kortet og se en video om imperiets udvikling.

 

*

Under Ottoman imperiet 1299-1924 – efter det sidste korstog – oplevede Islam igen vækst efterfulgt af voldsom tilbagegang. Ottoman kalifatet, blev ledet af en lang række kaliffer. Men den 3. Marts 1924, da imperiet var skrumpet ind til alene at omfattede det nuværende tyrkiet, besluttede den første præsident for den Tyrkiske Republik Mustafa Kemal Atatürk at nedlægge det muslimske kalifat. På et møde i Cairo 1926 forsøgte man forgæves at genoplive Kalifatet.

Det osmanniske riges fald kom som et chok for mulimer og i særdeleshed flertallet – sunnitterne. Siden Muhammeds død 632 havde muslimerne haft et imperium og en hovedstad med stor politisk magt og autoritet.
Islam nåede sit højdepunkt under abbasidernes styre 750-1258. Bagdad blev ikke verdens centrum, men den muslimske verdens centrum. Senere blev Konstantinopel islaminiseret og omdøbt til Istanbul, og fungerede som islams hovedstad.

800px-Osmanli-nisani.svg 640px-Portrait Caliph Abdulmecid II
Klik på ”våbenskjoldet” se Ottoman
imperiets vækst og tilbagegang
Abdülmecid II var den sidste
islamiske kalif i Ottoman dynastiet.
*

KalifIbrahimKalif IbrahimDa Mustafa Kemal Atatürk havde nedlagt det muslimske kalifat, var institutionen – kalifatet herefter inaktiv indtil IS – Islamisk Stat i 2014 erklærede, at man havde oprettet et nyt Kalifat i de områder i Syrien og Iraq, som bevægelsen havde erobret.
Udråbelsen fandt sted d. 29. juni 2014 på den første dag i ramadanen, og som ny kalif blev indsat  bevægelsens leder, herefter kendt som Kalif Ibrahim. Ingen nationer har indtil videre anerkendt det nye kalifat.

 


Begyndelsen

Skærmbillede 2014-10-03 kl. 23.01.26
Ærkeenglen åbenbarer guds ord. Billedet er fra 1307, hvor man også kunne finde illustrerede udgaver af Koranen med billeder af profeten.

Profeten Muhammed levede fra 571-632.
Ca. 610 modtog han sine første åbenbaringer i en hule nær Mekka.
Det var ærkeenglen Gabriel, der videregav guds ord til Muhammed. 611 begynder Muhammed at modtage åbenbaringer om Koranen.

Muhammed grundlagde Islam, da han ca. 610-22 prædikede i Mekka.
De Muslimer, der tilsluttede sig Muhammed blev forfulgt, og måtte sammen med profeten flygte til Medina. I år 630 lykkedes det dog muslimerne at indtage Mekka og Muhammed gjorder Ka’baen, en sort rektangulær bygning i moskeen Masjid al-Harâm i til alle muslimers vigtigste helligdom.
Ka’baen blev ifølge Koranen bygget af profeterne Abraham og Ismael, som også er vigtige personer i Biblen. Muslimer vender sig mod Masjid al-Harâm fem gange om dagen, når de beder til Allah.

*

I år 632 dør Muhammed og Abu Bakr vælges som kalif, der er betegnelsen for Islams øverste leder – den der efterfølger profeten Muhammed. Kaliffen er den øverste leder af Kalifatet, en islamisk statsform hvor magten udøves gennem fire funktioner:

1. Den åndelige ledelse af alle muslimer
2. Den religiøse ledelse af muslimerne og håndhævelse af sharia
3. Den politiske ledelse af regeringen
4. Den militære ledelse af muslimerne

Cave HiraCave Hira – hulen, hvor Muhammed modtog sine åbenbaringer.

I vestlige demokratier er magtsystemet bygget op omkring magtens tredeling – hvor man adskiller den dømmende, udøvende og lovgivende magt – men det islamiske kalifat system er et af de eneste kendte systemer, der forener alle magtområder. Muhammed (og alle senere kaliffer) var både leder af en religiøs bevægelse og politisk og militær hersker over det geografiske område, hvor befolkningen efterlevede hans trossætninger.

Kalifatet nævnes ikke i Koranen. Derfor er der nogle muslimer, som ser helt bort fra det, og accepterer at leve under andre statsformer.

 

Islam spredes fra Mekka

Islam-spredes2

Religionen Islam må anses for at være en realitet på den Arabiske Halvø allerede mens Muhammed levede. Den blev spredt fra Mekka til hele regionen.
Det var ikke et resultat af missionsarbejde, men islams trosindhold smeltede sammen med regionens eksisterende kulturer, hvor man tidligere havde tilbedt et hav af forskellige guder.
 Senere spredtes Islam til store dele af Afrika, Mellemøsten og Asien.
I dag er Islam verdens næststørste religion med mere end 1.5 mia. tilhængere. 
Omkring 2009 vurderede man, at omtrent 85% af alle muslimer er sunni-muslimer og 15% er shia-muslimer, med en lille minoritet, som hører til andre retninger. 30-40 lande har en muslimsk befolknings-majoritet. Muslimer i arabiske lande – udgør 20% af alle muslimer i verden. Sydasien og Sydøstasien har den største andel af muslimer.

*

Skærmbillede 2014-10-03 kl. 22.32.30Den islamiske verden og det muslimske befolkningstal og -tæthed globalt (2012 tænketank Pew Forum).

I Mellemøsten er de ikke-arabiske lande Tyrkiet og Iran de lande der har den største majoritet af muslimske indbyggere. I Afrika har Egypten og Nigeria de største muslimske befolkningsgrupper. Islam er den næststørste religion efter kristendommen i mange europæiske lande. I Danmark var der – pr. juli 2011 – 230.000 muslimer hvoraf 21.000 var medlem af en af de godkendte muslimske trossamfund  (omfatter ikke kvinder og børn).

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Islam

 

Supplicating Pilgrim at Masjid Al Haram. Mecca Saudi ArabiaMekka er verdens sande centrum, fordi alverdens muslimer vender ansigtet i retning af den saudi-arabiske by under deres bøn, mener fremtrædende religiøs leder. Foto:Wikipedia

 

10 vigtigste ting om islam

1. Muhammed
Mohammed kaaba 1315Miniature from Rashid-al-Din Hamadani‘s Jami al-Tawarikh, c.1315, illustrating the story of Muhammad’s role in re-setting the Black Stone in 605.Islams profet og stifter. Muhammed blev født i Mekka cirka år 570 efter vor tidsregning. Han kom som helt ung i tjeneste i et købmandsfirma og deltog i karavanerejser. Giftede sig senere med købmandsenken, Khadija. Som 40-årig fik han åbenbaringer og trådte efter nogle år offentligt frem som profet.

2. Koranen
Islams hellige bog, hvori åbenbaringerne til Muhammed er samlet efter hans død. Det er ikke Muhammed, der har skrevet koranen, han var analfabet. Men han har mundtligt berettet om sine åbenbaringer, som senere er blevet nedskrevet. Som åbenbaret skrift – Allahs egne ord – anses Koranen for at være ufejlbarlig.

3. Mekka

Muslimernes helligste by. Det er her Ka’ba’en ligger – det kultsted, som tilhængere af andre guder  allerede ofrede til, før Muhammed gjorde det til muslimernes centrale kultsted. Millioner af pilgrimme strømmer hvert år til Mekka bl.a. for at bede om tilgivelse og få slettet deres synder. Det er et krav, at man besøger Mekka mindst en gang i sit liv, ellers er man ikke rigtig muslim. (se de fem søjler)

4. Medina
Profetens hjemby og muslimernes næsthelligste by. Kalifatets politiske centrum indtil 661, hvor det umayyadiske kalifat blev etableret.

5. De fem søjler
For at kunne kalde sig muslim, skal man opfylde 5 krav:

1) bekende troen (der findes kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet),

2) bede fem gange om dagen, 

3) give almisse, 

4) faste under ramadanen

5) deltage i valfarten til Mekka.

6. Sharia

Den islamiske lov med en række konkrete anvisninger på, hvad man må og ikke må som muslim. Ordet betyder vej og udformedes i århundrederne efter Muhammeds død.

7. Allah
Muhammed forkyndte, at der kun er én Gud, nemlig Allah. Allah er skaberen og dommeren. Han er almægtig og uigennemskuelig og hævet over alt jordisk. Han er dommeren ved tidernes ende. Allah har givet sig til kende gennem Israels profeter (hvortil også Jesus hører), men sidst og endegyldigt gennem Muhammed.

8. Sunni og shia
Sunni er én af islams to hovedretninger og langt den største. Sunni-retningen udgør cirka 85 procent af verdens muslimer. Shiamuslimerne udgør den anden store retning inden for islam. 
En af forskellene på de to retninger er at shia muslimerne mener, at Muhammeds fætter, Ali (myrdet 661), var den retmæssige arving til titlen som Kalif (politisk og åndelig leder af Kalifatet). Det mener sunnimuslimerne ikke.

9. Hadith  (tradition)

Dette er betegnelsen for den samling af fortællinger om, hvad Muhammed gjorde og sagde. Fortællingerne beretter også om Muhammeds juridiske og etiske afgørelser i en række sager. Altså fortællinger som ikke kan læses i Koranen. 
Hadith bruges ofte pædagogisk i opdragelsen, når forældre og lærere vil fremhæve, hvad der godt og hvad der er ondt. Det er profeten ord og handlinger, der illustrerer det gode og det onde.

10. Ramadan
Den niende måned i den islamiske kalender og den måned, hvor der fastes. Fasten varer fra solopgang til solnedgang. Der må hverken indtages væske eller fast føde, ligesom seksuelt samkvem er forbudt.

 

Islam fordelt på shia og sunni

Islam i alt = mere end 1.5 mia. tilhængere.  RØD = Shiamuslimer 15%  GRØN=Sunnimuslimer 85%

Tidslinje Islamimages

Tidslinje for Islam

klik her for at se det hele

250px-Umayyad750ADloc

 

images

 

Umayyad kalifatet år 750
Klik på billedet og læs om kalifatet teori

Sharia

Udbredelse af Sharia

 

 

 

 

Anvendelse af Sharia efter land:
     Sharia spiller ingen rolle i retsvæsenet
     Sharia anvendes alene i sager om familie- og arveforhold
Sharia anvendes fuldt ud, inklusive i straffesager
     Anvendelsen af Sharia anvendes forskellige i de enkelte regioner

Sharia, forstået som det regelsystem, de religiøse specialister har udledt af Koranen, sunna’en og de forskellige retsskolers traditioner, udgør ikke fuldt ud retssystemet i noget muslimsk land i dag. Mange muslimske lanadskillelse af religion og politik. Det gælder for eksempel Tyrkiet, Indonesien og Bangladesh. Men der er en række muslimske lande, hvor en stor del af det juridiske system er indrettet efter en traditionel tolkning af sharia. Det gælder fx Saudi-Arabien, Iran, Sudan og visse delstater i Nigeria. Desuden bliver sharia-lovgivning brugt i Afghanistan, ligesom den i en række lande er inspirationskilde for lovgivningen generelt og i særlig grad har indflydelse på familielovgivningen, altså på regler vedrørende ægteskab, skilsmisse, forældremyndighed og arveregler. 

I mange århundreder lå fiqh – islamisk retsvidenskab – til grund for retssystemet i de islamiske samfund, men fra slutningen af 1800-t. indførte man næsten overalt kodificeret lov – d.v.s. at uskrevne regler blev til skreven lov – efter europæisk

de har en skarp forbillede. Fra 1970’erne blev sharia et politisk symbol på en mere retfærdig og autentisk lov, og bl.a. Pakistan, Sudan og Iran proklamerede en genindførelse af sharia.

*

Sharia er de religiøse love som en muslim skal følge, og som opfattes som en komplet lære og et komplet livsmønster for den enkelte, samtidig med at den fungerer som et moral og lov-kodeks for samfundet generelt. Direkte oversat betyder sharia “vejen”, eller “vejen til drikkestedet”. Vejen bruges her som et synonym for vejen til Allah. Med andre ord fører Sharia mennesket til Allah.

Sharia er den islamiske betegnelse for Guds åbenbarede lov til menneskene. I ældre jødisk og kristen litteratur på arabisk bliver betegnelsen også brugt om den lov, fx Moseloven, som Gud har åbenbaret gennem sine profeter.

I Koranen optræder ordet sharia kun en enkelt gang; her betyder det den vej, som Gud har anvist. Det er menneskets pligt og opgave i livet at efterleve sharia, forstået bredt som regler for gudsdyrkelse, levevis og samfundsmedlemmernes omgang med hinanden.

*

Sharia er er udledt gennem juridisk arbejde fiqh, ud fra kilderne Koranen, sunna’en, analogiske slutninger (qiyas) og enighed blandt de retslærde (ijma).
Den store opgave for muslimerne har derfor bestået i at granske Koranen og Muhammeds sædvane, sunna, for at udlede, hvad Guds sharia rummer af regler.
Lidt forenklet forklaret, så var der ikke nogle shariaregler eller principper, da Muhammad døde. Ligesom koranen, hvis fundament er Muhammeds åbenbaringer – altså det gud fortalte ham gennem ærkeenglen gabriel, er nedskrevet efter Muhammeds død, så er det også tilfældet med sunna’en Muhammeds leveregler. Det er udfra disse kilder, at de juridisk kyndige har opstillet Sharia reglerne, som desuden bygger på qiyas islams princip om at tolke ved hjælp af analogier. For eksempel findes der ikke et generelt alkoholforbud i Koranen, men et forbud mod at drikke saften af gærede druer. Ved hjælp af analogiprincippet, hvor det væsentlige i forbuddet mod at drikke vin – altså forbuddet mod beruselse, generaliseres til et forbud mod alkohol.
Endelig bygger sharia på principper og regler, som samfundet og de lærde har kunnet blive enige om.

  • Det er helt afgørende at forstå, at selvom Sharia i meget høj grad er udviklet af troende muslimer, så er alle muslimer overbevist om, at disse mennesker alene er formidlere af Allahs ord og vilje. Sharia er gudsskabt og dermed uforanderlig og sand.


Sharia’s indhold

  • 1. Tro: Allah, hans engle, hans bøger, hans profeter, Dommedag og Gud´s dekreter
  • 2. Moraler: Give god rådgivning, ydmyghed, tålmodighed og så fremdeles
  • 3. Dyrkelse: De fem søjler, almisser, pilgrimsrejse til Mekka, bøn, trosbekendelsen og faste(ramadan)
  • 4. Transaktioner: Samfundsøkonomi, forretningslov, børnepenge, sociallov, ægteskab, skilsmisse og disputter
  • 5. Straffelov: Fysisk afstraffelse, dødsstraf

 

kristeligtdablad21

 

Uddrag af artikel fra Kristelig Dagblad

SHARIA: Begrebet er blevet synonymt med stening, håndsafhugning og undertrykkelse. At vand er liv, har man vidst til alle tider. Vi mennesker kan overleve dage og uger uden mad, men tager man også vandet fra os, får døden hurtigt overtaget. Netop den tankegang er for alle verdens muslimer det centrale bag begrebet sharia.

I vores del af verden er sharia ellers mest blevet ensbetydende med undertrykkelse, krænkelse af menneskerettigheder og barbariske straffe såsom håndsafhugning og stening, men for muslimer er sharia alt andet end død og straf. For begrebet sharia, som for øvrigt kun optræder en eneste gang i Koranens 6200 vers, betyder netop »vejen til kilden« og er det værdisæt, der skal sikre, at troen så at sige får vand og lever.

Derfor er sharia også en fast følgesvend for troende muslimer, fra de står op tidligt om morgenen for at bede dagens første bøn til de om aftenen atter lægger sig til at sove. Sharia er det helt overordnede værdisæt, der definerer den rette muslimske levevis, hvad enten det så handler om bøn, ægteskab, børneopdragelse eller kostregler. Og netop derfor har mange muslimer svært ved at acceptere den modstand, som de i vores del af verden ofte oplever mod sharia-begrebet. For skulle de afskrive sig sharia, ville det være ensbetydende med at afskrive sig troen…

*

Sharias tre trin
Men hvorfor er det ikke den nuancerede og brede fortolkning af sharia, der har slået rod i den vestlige bevidsthed?

Hvorfor er det den ekstreme fortolkning og de barbariske historier om stening, dødsstraf og undertrykkelse, som danner byggestenene i vores opfattelse af sharia-begrebet? Ganske enkelt fordi denne fortolkning råber så højt, at vi ikke kan overhøre den, lyder det fra Mehdi Mozaffari, som er professor i politisk islam ved Aarhus Universitet.

– Langt flertallet af alle muslimer, ikke kun i vesten, men også i de muslimske lande sympatiserer ikke med den ekstremistiske fortolkning af sharia, hvor sharia oftest er ensbetydende med strafferet. Men selv om ekstremisterne kun udgør et meget lille mindretal, er de meget aktive og meget aggressive. Vi tænker jo ikke over, at der er tale om sharia, hver eneste gang en muslim beder eller faster, men vi lægger mærke til det, når medierne beretter om, at en muslimsk domstol har dømt en person til stening og dødsstraf med henvisning til sharia-lovgivningen, siger Mehdi Mozaffari…

*

– Der er flere muslimer end vesterlændinge, der er blevet dræbt og som har lidt under den islamistiske version af sharia-lovgivning. De har mistet deres rettigheder som borgere på grund af islamisternes sharia-fortolkning, og derfor skal man heller ikke tro, at der i Mellemøsten findes en bred accept af af denne sharia-fortolkning. Langt de fleste muslimer, uanset hvor i verden de lever, betragter sharia som en vejledning i, hvordan de selv skal leve deres liv, ikke i, hvordan de skal tvinge andre til at leve, siger Mehdi Mozaffari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharia og Sharia Lov

Sharia law

 

 

 

 

 

 

Bemærk konlussionen i artiklen fra Kristelig Dagblad: “Langt de fleste muslimer, uanset hvor i verden de lever, betragter sharia som en vejledning i, hvordan de selv skal leve deres liv, ikke i, hvordan de skal tvinge andre til at leve”… For dem er Sharia ikke halshugning, stening, levende begravelser og afhugning af hænder.
Men der er stadig mange muslimske lande, hvor man har valgt en meget ekstremistisk fortolkning af Sharia, fx Saudi Arabien og Iran. Det gælder også, i det kalifat Islamisk Stat har oprettet.

 

Sharia – haram og halal

Sharia opdeler alle handlinger i forbudt (haram) og tilladt (halal). Ting der er tilladte, deles yderligere ind i fem klasser, såsom handlinger: der er ønskværdige, men kan udelades.
Ting der er forbudte, deles ind i tre kategorier: såsom strengt forbudt og urent.

Det vigtige ved Sharia lov er, at den er perfekt og hellig. Love baseret på demokratiske processer er stødende mod Islam, da sådanne love er menneskeskabte. Sharia lov er baseret på Koranen og Muhammeds øvrige anvisninger, den eneste perfekte vejledning. Derfor er det uacceptabelt for muslimerne at skulle leve under demokratiske konstitutionelle love.

Islam kræver, at muslimer former deres egne politiske organisation uden indflydelse fra vantro.

*

Der findes muslimer, der modsætter sig Sharia lov. Det er uklart hvordan man kan være muslim, og mene at alt i Koranen er perfekt, og at Muhammeds Sunna er det ideelle mønster for livet, og så vende rundt og sige at Sharia af én eller anden grund ikke skal efterleves. Hver eneste lov i Sharia kan spores tilbage til Koranen og Sunna’en.

Kan Sharia ikke moderniseres og reformeres? Nej, det ville betyde, at mennesker skulle diskutere hvilke dele af Koranen eller Sunna’en der ikke mere er rigtig for nutidens mennesker. Men der er ikke noget der skal/kan ændres, skrifterne er perfekte, evigtgyldige, universelle og komplette. Sharia kan ikke forbedres, reformeres eller ændres. Mennesker kan ikke ændre hvad der er helligt. At ændre Sharia lov vil betyde at ændre Allah.

Sharia og Sharia Lov

Den kilde om Sharia, som du finder herunder, har jeg ikke haft mulighed for at kontrollerer. Kildens kilde er ”Reliance of the traveller”, hvis kilde er en tekst skrevet af Shihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad ibn an-Naqib al-Misri (AH 702-769 / AD 1302–1367). De nævnte kilder er enten skrevet på arabisk eller i den oversatte version på mere end 1000 sider.
Den kildekritik jeg har haft mulighed for at gennemføre er markeret med videopng som betyder, at jeg har set billeder og videoer på nettet, som bekræfter teksten.
læs kilden

 

Arabisk forår

advarselUdviklingen går så hurtigt, at abc247.dk umuligt kan kontrollerer alle tilgængelige kilder og følge op på den aktuelle udvikling.
Skal vi vise eller henvise til de mange grusomme videoer og ubekræftede udlægninger af konflikten, eller skal det være op til undervisere og elever selv at finde og analysere disse informationer på nettet.
Vi vælger en mellemting – videregiver ikke de mest gruopvækkende videoer eller åbenlyse propaganda.Vi anbefaler at supplere sitet med wikipedia

 

JP Det arabiske forår
Jyllands Posten
om det arabiske forår
Faktalink Information
FaktaLink
om det arabiske forår

Siden 2010 har der været en bølge af folkelige protester i den arabiske verden. Det er blevet kaldt det arabiske forår, fordi protesterne blev forbundet med et håb om, at de mange diktatorer ville blive erstattet af nye demokratier.
Mange regimer er faldet – Tunesien, Libyen, Egypten og Yemen. I Syrien udløste oprøret en blodig borgerkrig, og en opblomstring af nye islamistiske organisationer som Islamisk Stat.

Der er primært tre parter i den syriske borgerkrig. Præsident Assads hær, den frie syriske arme og den islamistiske organisation Islamisk stat.

Bashar al-Assad croppedSyriens præsident,
Bashar al-Assad.

Assad-familien tilhører én af Syriens mange religiøse minoriteter; alawitterne. Alawitter er en undergruppe af shia-islam. Det syriske regime har derfor knyttet tætte bånd til det shiamuslimske land Iran og til den libanesiske Hizbollah-milits.

Efter tre års borgerkrig er halvdelen af Syriens befolkning enten flygtet internt eller til nabolandene. 6 millioner i Syrien lever på katastrofens grænse.
130.000 er døde.


Vestligt hykleri har næret Islamisk Stat

Vi går i krig mod en barbarisk fjende, men ingen taler om barbariet, der bidrog til at skabe den. At luftangreb mod Assads fjender styrker Assads over-levelse er ikke et tema
Cohen i Information Læs mere

 

ISflagIslamisk Stat kom i centrum – og overskyggede næsten de mange overgreb, der fortsat blev begået af Assads hær – fordi gruppen offentliggjorde en række videoer, hvor folk bliver henrettet, stenet eller halshugget. To af videoerne viser amerikanske journalister, der bliver halshugget.
IS terror har skabt frygt i både Irak og i Syrien og har drevet hundredetusindevis irakere og kurdere på flugt.
I den vestlige verden og bl.a. EU reagerede man tøvende på det oprør – det arabiske forår – der udspillede sig i Syrien, med det erklærede mål at få fjernet ”diktatoren” Assad.
Men hvem var oprørerne. Gode demokratiske grupper, som man burde forsyne med våben, så de kunne modstå Assads brutale fremfærd mod oprørerne?

KalifIbrahimI det kaos der opstod, udnyttede IS situationen og indtog store dele af Syrien og Irak. IS lagde ikke skjul på, at deres mål var at regere over hele Levanten, som tæller Irak, Syrien, Libanon, Jordan, Israel og dele af Tyrkiet.

d. 29. juni 2014 på den første dag i ramadanen, erklærede IS at de havde oprettet et nyt kalifat i de områder de kontrollerede. Som ny kalif blev udset bevægelsens leder, herefter kendt som Kalif Ibrahim. Ingen nationer har indtil videre anerkendt det nye kalifat.

 

Dansk krig mod Islamisk Stat i Irak

Den 2. oktober 2014 vedtog alle partier med undtagelse af Enhedslisten og løsgængeren Uffe Elbæk at bistå den USA-ledede aktion i Irak med 7 stk F-16 fly i 1 år med mulighed for forlængelse.

Vedtagelsen lyder:
Folketinget meddeler sit samtykke til, at et yderligere dansk militært bidrag – efter anmodning fra den irakiske og den amerikanske regering – stilles til rådighed for den internationale indsats til støtte for Iraks militære indsats mod terrorbevægelsen ISIL og for at bistå myndighederne i Irak med at beskytte civilbefolkningen mod alvorlige overgreb.

Skærmbillede 2014-10-15 kl. 17.13.50Danmark har efterladt en stribe fejlslagne stater bag sig efter krigene i Irak, Afghanistan og Libyen, siger forfatteren Carsten Jensen. Nu gør vi det igen. Og allierer os indirekte med Syriens præsident Assad, der har slået 200.000 ihjel.

HOMS her dokumenteres nogle af Assads grusomheder i borgerkrigen…

Her finder du de seneste, nyeste og mest omfattende informationer
om borgerkrigen i Syrien

Skærmbillede 2014-10-15 kl. 17.21.31

 

Nogle af de informationer du finder i denne artikel er kopieret til samfundsfag-abs.dk’s egen YouTube kanal, og herefter hentet ind på siden.
Somme tider kræver producenterne at sådanne videoer lukkes – men i nogle tilfælde er det ok, blot man erkender, at rettighederne tilhører en ”tredjepart”: