IT-programmer

Der findes mange fantastisk gode IT-programmer. Nogle er meget dyre – andre kan hentes gratis på nettet, og det er langt fra sikkert, at dem man betaler for også er de bedste.
Ikke-navngivet-1Her er de programmer, som jeg bruger mest, og som alle kan bruges på de gymnasiale uddannelser.Man skal også være opmærksom på ikke at købe programmer, som har en masse funktioner, som man slet ikke har brug for.

Undervisningsrelevante
programmer
:

Browser
Windows Vista eller XP – Microsoft 
FireFox – Mozilla (gratis)

En webbrowser er et program der henter dokumenter fra World Wide Web. En browser kan sammenlignes med et fjernsyn, som kan modtage forskellige tv-programmer.

Tekstbehandling
Office Word – Microsoft  
Open Office Writer – Open Office  
NotePad – Microsoft

I et tekstbehandlingsprogram kan man via tastaturet skrive – tidligere brugte man pen, blyant eller skrivemaskine – en tekst, som så enten kan printes ud på papir, eller vises på et skærmbillede. I modsætning til blyanten eller skrivemaskinen kan et tekstbehandlingsprogram både sørge for orddeling, sidenummerering, rette stavefejl og sikre at teksten er grammatisk ok.
Desuden kan programmerne automatisk lave en indholdsfortegnelse og indsætte foto, grafik, billedtekster og noter.

Mange tekstbehandlingsprogrammer er blevet så avancerede, at de også rummer nogle af de funktioner, som man normalt kun finder i DTP (Desk Top Publishing) programmer. Men det er kun lige ved og næsten. Det kan ikke anbefales at producere foldere, bøger eller aviser med et tekstbehandlingsprogram.
Derimod er det helt unikt til produktion af projektopgaver, rapporter og andet skriftligt materiale. Men selvom de fleste programmer tilbyder en lang række færdige skabeloner, bør man skabe sin egen typografi.

Microsoft Word er i dag verdens mest udbredte tekstbehandlingsprogram. Det er et WYSIWYG-program (WhatYouSeeIsWhatYouGet), der viser det samme billede på skærmen som det man kan printe ud. De første tekstbehandlingsprogrammer kunne kun vise den samme slags bogstaver og tegn på skærmen. De blev så ved hjælp af nogle koder printet ud som ”fed”, ”kursiv”, 12 pt., Times New Roman eller Univers o.s.v..

PDF

Adobe Reader – Adobe (gratis)
Adobe (Destiler) – Adobe  
PDF Creator (gratis)

Portable Document Format (PDF) er et åben standard-filformat skabt af Adobe Systems i 1993.
Hvis man skriver et dokument i f.eks. word med skriften Times og sender filen til en anden, så kan modtageren sagtens åbne filen, men hvis modtageren ikke bruger det samme tekstbehandlingsprogram, eller hvis modtageren ikke har den samme skriftfont på sin computer, så vil dokumentet ikke ligne originalen.

Men hvis filen er gemt som en PDF-fil, vil den blive vist eller printet ud på nøjagtig samme måde, uanset hvilken computer eller printer man anvender.

Når et dokument gemmes i PDF formatet bliver der lavet et billede af teksten (og eventuelle illustrationer), derfor ser det ens ud. Men det betyder samtidig, at modtageren ikke kan skrive videre i teksten – fordi det ikke er en tekst men et billede.
Nyere PDF programmer kan dog med copy/paste overføre et tekstbillede til f.eks. word og konvertere det til en tekstfil.
PDF formatet bruges meget i den grafiske industri, når f.eks. et reklamebureau sender en færdig fil til et trykkeri uden at frygte, at produktet bliver forandret i den videre behandling.
Det kan også anbefales, at elevprodukter – når de er helt færdige – gemmes i PDF, så får man nemlig det samme print, hvad enten man bruger sin egen printer, eller den der er til rådighed på skolen.

Regneark

Microsoft Office Excel – Microsoft

Open Office Calc – Open Office (gratis)

Et regneark er et program, hvor man kan indtaste tal eller andre data i en 2-dimensional tabel og efterfølgende gennemføre meget avanserede beregninger og analyser på de indtastede data, som programmet også kan præsenterer grafisk som kurver, søjle- eller lagkagediagrammer.
Både grafik og tabeller kan overføres til tekstbehandlingsprogrammer og gøres interaktive – d.v.s. at når man ændre i en tabel, så ændres grafikken automatisk både i regnearket og i det tekstbehandlingsprogram, hvor grafikken er sat ind.
Grafik fra regneark kan også sættes ind i præsentationsprogrammer som f.eks. PowerPoint eller overføres til PhotoShop, Illustrator eller DTP programmer.
Regneark indgår ofte i såkaldte Office Pakker.

Præsentationsprogrammer

Power Point – Microsoft 
Impress – Open Office (gratis)

Præsentationsprogrammer kan bruges til at fremlægge alt mellem himmel og jord. En rapport om miljøproblemer, eller billeder fra en studietur til München.
Med f.eks. Microsoft Power Point kan man lave et diasshow, der kan indeholde lyd, billeder, film, animationer, grafik og så selvfølgelig tekst i alle tænkelige farver og formater.
Med den nye gymnasiereform er der sat større fokus på elevfremlæggelser både i den daglige undervisning og i forbindelse med eksamen.
Et præsentationsprogram er let at bruge, men i takt med den voksende anvendelse øges kravene til indholdet i en multimediepræsentation. Man skal sætte sig ind i billedbehandling, typografi, videoproduktion, lydbehandling og ikke mindst udvikling af korte, fængende og præcise tekster.

ALLE_ADOBE

Når det gælder kreative programmer er Adobe den største udbyder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annimationer

Flash – Adobe

Animationsprogrammer bruges til at lave grafiske elementer f.eks. på en hjemmeside, simple computerspil eller til at opbygge hjemmesider. I de nyeste versioner af Adobe Flash kan man integrere video og lyd.

Man kan godt sige, at et animationsprogram skaber små ”tegnefilm”, grafik der bevæger sig.
Teknikken bygger bl.a. på, at man genbruger billeder og grafik og anvender vektorgrafik, som er grafik der defineres matematisk i stedet for ”fotografisk” som i traditionel Bitmap-grafik (billeder opbygget af punkter).
I en Flash animation, hvor man f.eks. ser en bold rulle hen over skærmen, vil det være den samme bold man ser i alle scenerne, og derfor kan ”Flash-tegnefilmen” downloades langt hurtigere end f.eks. en GIF-animation, hvor bevægelsen er opbygget af et antal forskellige billeder, som alle skal downloades før de kan afspilles efter hinanden.

Det kræver megen øvelse, tålmodighed og visuelle færdigheder at anvende Flash. Men lever man op til disse krav kan programmet tilfører en kommunikationsproces meget væsentlige værdier.

Tegneprogrammer

Illustrator – Adobe 
Corel Draw – Corel 
Paint Shop Pro – Corel

En grafiker tegner eller maler for at skabe en visuel fremstilling af et begreb, en ting, et logo o.s.v.
Grafik er en fællesbetegnelse for forskellige teknikker, hvor grafiske IT programmer er den senest udviklede teknik.
Alle gode tegneprogrammer anvender vektorgrafik (se beskrivelsen under animationsprogrammer), og i princippet kan man på computeren lave nøjagtig den samme grafik, som kan fremstilles på papir med traditionel brug af blyanter, pensler, farver o.s.v.

Hvis man ikke kan skabe en rimelig tegning med blyant på papir, så kan man heller ikke fremstille god grafik med et tegneprogram. Vil man bruge de efterhånden meget avancerede tegneprogrammer kræver det som med Flash – og måske i endnu højere grad – megen øvelse, tålmodighed og visuelle færdigheder, men opfylder man disse betingelser, så kan et tegneprogram blive et væsentligt værktøj i en kommunikationsproces.

DTP (Desk Top Publishing)
InDesign – Adobe 
Publisher – Microsoft (del af Office pakken)

Når man tidligere skulle udgive f.eks. en avis eller en bog, kunne arbejdet ikke udføres på et skrivebord (underforstået PC’ens skrivebord – skærmen).
Den “gamle” metode krævede, at man på papir udarbejdede en layout, som skulle styre opsætning af sats (tekst) og billeder på et redigeringsbord, hvor der i bogstavelig forstand blev klippet og klistret.

DTP-programmer gør det nu muligt at opsætte og kombinere tekst og billeder elektronisk. Det billede man ser på skærmen er WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet).
Et tekstbehandlingsprogram kan f.eks. godt sætte en tekst op i spalter, men er ikke særlig godt til at placere billeder og grafik. Det kan heller ikke placere et billede, der går hen over to sider, eller lave figurtekst.
Et billedbehandlingsprogram er godt til håndtering af billeder, men er normalt dårlig til at integrere selv simple tekster.
Et DTP-program kan både behandle tekst og billeder.

Hjemmesider

Joomla – cms program
WordPress – cms program  (anvendt på dette site)
Dreamweaver – Adobe 

FrontPage – Microsoft (del af OfficePakken) 
KompoZer – KompoZer (gratis)

Hjemmeside-programmer bruger også WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet) princippet. De kan beskrives som DTP programmer til fremstilling af skærmbilleder.
Der er stadigvæk folk som foretrækker selv at skrive de nødvendige koder til en hjemmeside, men burger man f.eks. Dreamweaver, så udfører programmet automatisk det nødvendige kodearbejde, så man kan koncentrerer sig om den grafiske opsætning og hjemmesidens indhold.
Selvom de fleste hurtigt kan lave en simpel hjemmeside, så skal man investere meget tid i at sætte sig ind i et hjemmesideprogram, øve sig, tegne skitser og også afsætte tid og ressourcer til at arbejde med billeder, grafik, animationer og tekst.
Hvis man ønsker at en hjemmeside skal ses og bruges (og beundres) af andet end den nærmeste familie, så er der tale om en meget tidskrævende opgave.

Hjemmesider kan både programmeres i HTML, php, Flash, JavaScript og asp, og så kan man bruge css (Cascading Style Sheets) til at styre sidens grafik.

Billedbehandling

Photoshop – Adobe 
Picasa – Google (gratis)

Billedbehandling er meget andet end at gøre et mørkt billede lysere. Det handler også om at kombinere flere billeder – arbejde i lag – beskære et billede, ændre farverne, øge billedet skarphed og komprimere det (så det fylder mindre), hvis det skal bruges på nettet.
Et billedbehandlingsprogram kan også bruges til at fjerne uønskede elementer i et billede – en uheldig skygge eller en bums på kinden. Der er uanede muligheder for elektronisk at manipulere med et billede, og det kan gøres så godt, at det ikke kan ses! Billedbehandlingsprogrammer kan dog ikke forvandle et dårligt billede til et pletskud – men det er tæt på!

De allerfleste professionelle bruger Adobe Photoshop, men Googles Picasa er et glimrende gratis alternativ, selvom det ikke rummer alle Photoshops avancerede funktioner.

De nyeste versioner af Adobe Photoshop samarbejder problemfrit med andre Adobe programmer; fx Adobe InDesign og Adobe Illustrator.

Andre undervisningsrelevante programmer:

Video og lydredigering
Windows Movie Maker – Microsoft (en del af Windows Wista) 
Premiere – Adobe 
Cubase- Steinberg 
Audacity – open source program
Vienna – open source program

2D tegneprogram
AutoCAD – CAD software

3D tegneprogram
3ds Max – Autodesk Media
AutoCAD – CAD software
Blender – Blender (gratis)

Hjælpeprogrammer
McAfee – McAfee (antivirus)
Norton – Symantec (antivirus)
Ad-Aware – Lavasoft (gratis  Spyware beskyttelelse)

Programmering
Visual Studio – Microsoft (gratis)

Inspirationskilde: Notat udarbejdet 2008 af: Lektor Poul Schultz Lauritzen Teknisk Gymnasiun – Hillerød

OpenOffice

OpenOfficeUnder navnet OpenOffice igangsattes i 2000 et projekt til udvikling af en programpakke baseret på open source. Den første udgave blev udsendt i 2002 – også i en dansk version.

OpenOffice er en pakke med programmer til tekstbehandling, regneark, diagrammer, præsentationer, databaser, tegninger og websideredigering. Man kan frit hente, installere, bruge og kopiere OpenOffice, da programmerne udgives under en særlig open source-licens, LGPL.

OpenOffice er kompatibel med Microsoft Office og mange andre programmer. Man kan indlæse et Word-dokument, Excel-regneark eller en Powerpoint-præsentation – uanset version af officepakken – i OpenOffice, og så ændre indholdet og gemme det i dokumentstandarden OpenDocument Format eller i det oprindelige format.

OpenOffice er et af de største open source-projekter og har også en dansk gren: DA.OpenOffice.org. Den danske del af projektet går ud på at oversætte programmer, hjælpefiler og dokumentation til dansk.

OpenOffice kan bruges på både Windows og mange andre operativsystemer, blandt andet Linux, Unix og Mac.