Jean-François Lyotard

Store og små fortællinger

Begrebet postmodernismen (“post” = efter) er mest kendt fra den franske postmodernist J. F. Lyotards (1924-98). Hans hovedtanke var: At de “tre store fortællingers” tid er forbi.

Jean-François Lyotard (August 10, 1924 – April 21, 1998) var fransk filosof. foto: Bracha L. Ettinger

De tre store fortællinger er kristendommen, nationalismen og marxismen.

En stor fortælling skal tilfredsstille det grundlæggende spørgsmål hos det enkelte individ: Hvem er jeg? Forældrene socialiserer/fortæller barnet fx: Du er kristen, du er dansker eller du er kommunist.

Disse fortællinger bryder i følge Lyotard sammen i vores tid. Ingen overordnede ideologier, filosofier eller livssyn kan længere bruges. Hegel, Marx eller Freud – alle systemer, der forsøger at forklare livet ud fra en helhedsforståelse, bryder sammen.

I stedet for disse overordnede kollektive mytiske rammer for det enkelte individs forståelse af sig selv, har man i den postmoderne tid kun små fragmentariske individuelt organiserede fortællinger.
Det er nu op til hvert enkelt individ at skabe sin egen lille livsfortælling – vælge sin egen livshistorie.

Kilde: Tankens agt – Vestens idehistorie. Lindhardt og Ringhof, København 2006. Published with reusable license:
Kilde:  https://prezi.com/xtauvjmjeqkp/medier-fakta- ellerfition/?frame=9e6cb6a45c6804d5d79674e479131451ad9d3bc9&library=

xFaktorDet er nu op til hvert enkelt individ at skabe
sin egen lille livsfortælling
– vælge sin egen livshistorie.
Som denne deltager i Tv-programmet X-Faktor.

Her kan man optræde med sin egen selvopfattelse uanset om man er…
TALENTLØS
UMUSIKALSK
UKRITISK
PINLIG