Kolbs læringscirkel

Amerikaneren David Kolb har udviklet en anden model til forståelse af erkendelsesprocessen.
Kolbs udgangspunkt er forsøg eller eksperimenter. Hvordan erfares de fæ­nomener man kan iagttage i disse sammenhænge!

Den første fase (1) præges af den konkrete erfaring: Man observerer, hvad der sker.

Med udgangspunkt i sine observationer (2) reflekterer man i næste fase over, hvad der skete, og hvor­for det skete. Prøver at forstå.

På næste trin – den begrebsdannende fase (3) – forsøger man at bruge det man har erfaret og iagttaget til at udlede regler eller lovmæssighederne. Skaber teorier med udgangspunkt i det konkrete forsøg.

I næste fase (4) er man nu – på baggrund af sin nye viden – klar til at gennemføre nye forsøg og nye handlinger.

kolbslaeringscirkel1w

 

Både Blooms og Kolb forsøger at beskrive og forklare de kognitive pro­cesser.

Bloom mener, at det mest avancerede i erkendelsesprocessen er evnen til at skabe synteser og vurderinger. Han har fokus på den teoretis­ke og perspektiverende tænkning, ikke på anvendelsen af det man har erfaret.

Kolb lader tænkningen eller erkendelsen resultere i ny handling – som skal vise, om man kan forbinde tænkning og handling.

Både Blooms og Kolbs modeller kan illus­trere tænkningens veje. Men der er kun tale om modeller. I virkeligheden springer man ikke fra den ene erkendelsesform til den anden. Tænkningen skrider ikke nødvendigvis logisk frem – man bevæger sig frem og tilbage mellem faserne – og overgangen mellem de forskellige faser foregår ikke i spring men glidende.