Kultur & socialisering

arbejdsspoergsmaalLBegreberne – Kultur – Socialisering – har optaget mange.
“Kultur er Vaner”. Sådan definerede Hartvig Frisch begrebet i bogen “Europas Kulturhistorie”,  der udkom i 1928. Frisch definerer først og fremmest kultur som de traditioner, der skaber sammenhæng og kontinuitet i et samfund.

kultur-socialisering - IntroKulturKanon
Besøg – KulturKanon

HalKochAndre definitioner på kultur

  • Kultur er idealer, værdier og livsregler.
  • Kultur er social arv og traditioner, der gennem socialiseringen gives videre til kommende generationer.
  • Kultur er et fletværk af ideer og tillærte vaner, som forhindrer pludselige indskydelser og adskil­ler mennesker fra dyr.
  • Kultur består af et mønster af ideer, symboler og adfærd.Disse definitioner adskiller sig reelt ikke meget fra: “Kultur er Vaner”. Og de skaber heller ikke større klarhed. Begrebet kultur er stadig meget uhåndgribeligt. Når en sygdom ikke skyldes en eller få forhold, men er en kombination af mange faktorer taler man indenfor lægevidenskaben om “et syndrom”. Sjögreens Syndrom er fx en bindevævssygdom forårsaget af en lang række omstændigheder – hvis indbyrdes relationer ikke kendes 100 %.

Man kunne også kalde et bestemt samfunds kultur for et syndrom,

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab