Minerva Modellen | Livsstil

Livsstil

Tøjstil, boligvalg/boligindretning, fritidsaktiviteter, uddannelsesvalg og politiske valg er nogle af de elementer, der er bestemmende for, hvilket livsstilssegment vi tilhører.

Livsstil - minervamodellen1www

 

 

 

 


Klik på forstørrelsesglasset så du kan studere modellen nærmere.

Livsstil

handler om vores forbrugsmønstre, og hvordan vi vælger at indrette vores liv.

I minervamodellen opereres der med fem Livsstilssegmenter: det blå, det grønne, det rosa, det violette og det grå segment, der overvejende omfatter unge, der endnu ikke er fastlåst i en af de fire andre grupper.
Det grå segment består også af mennesker, der ikke kan placeres i de andre grupper (en rodekasse).

Livsstil - 600px-espace social de bourdieu svgwww

Klik på forstørrelsesglasset så du kan studere modellen nærmere

Pierre Boudieus model som har inspireret til udviklingen af Minerva-modellen.Det er analysefirmaet ACNielsen AIM og sociologen Henrik Dahl, der har lavet minervamodellen. Den minder en del om Pierre Boudieus teorier om kapital, som han har i modellen her til højre, hvor de to akser er dannet ud fra hans kapitalbegreber.

Livsstilssegmenterne bliver brugt i mange sammenhænge. Bl.a. når man i reklameindustrien forsøger at tilpasse en reklame til en bestemt målgruppe.

Minerva modellen

Livsstile handler om vores forbrugsmønstre, og hvordan vi vælger at indrette vores liv.

De segmentstørrelser samt de nøgleord, der karakteriserer de 4 hovedsegmenter, er vist i denne figur:

Livsstil - pages-from-minervasnapmonitordkwww

 

 

 

 

 

 

Livsstil

De her angivne segmentstørrelser gælder for et repræsentativt udsnit af den nordiske befolkning. Der vil kunne forekomme mindre variationer i segmenternes størrelse afhængig af den anvendte interviewform, ligesom statistisk usikkerhed spiller en større eller mindre rolle afhængig af stikprøvens størrelse.

Den verbale karakteristik af de 4 hovedsegmenter i den efterfølgende beskrivelse er udtryk for ekstremer i segmenterne. Hvert segment indeholder således også personer, hvor de fremhævede karakteristika for segmentet er mindre udprægede.

Det blå segment

Prestige, Tro på sig selv og Resultatorientering
Det blå segment kan karakteriseres med følgende værdier: individualistisk, moderne værdiorientering med vægt på at realisere alment accepterede, sociale mål som vækst, prestige, indflydelse og synlig succes. Generelt for de moderne værdiorienteringer gælder, at de er refleksive. Det vil sige, at de hviler på et grundlag, som kan diskuteres dvs. i moderne kultur skal man kunne forklare sin adfærd rationelt og revideres af gruppens medlemmer.

Livsstil - pages-from-minervasnapmonitordk-3www

 
Det grønne segment

Engagement, Principmennesker og Fællesskabsorientering
Det grønne segment kan beskrives som gruppe-orienteret. Segmentet har en moderne værdiorientering med vægt på at realisere de sociale mål, der anses for acceptable i gruppen: forfremmelse, faglig anerkendelse, dannelse, familieliv.

Livsstil - pages-from-minervasnapmonitordk-4www

Det rosa segment

Tradition, Familie og Det nære miljø
Det rosa segment kan betegnes med værdier som gruppe-orienteret, traditionel værdiorientering med vægt på at realisere traditionelle, sociale mål som familie, venner, lokalsamfund (lokal solidaritet). Det karakteristiske for de traditionelle værdiorienteringer er, at de ikke er refleksive. Det vil sige, at de hviler på begrundelser, der ikke uden videre kan problematiseres. Dette er årsagen til, at krav om eller pres for forandringer i de traditionelle livsformer (rosa og violet segment) som regel bliver mødt med modstand og ikke med tilpasning.

 

Livsstil - pages-from-minervasnapmonitordk-5www

Det violette segment

Praktikere, Signalværdi og Spænding

Det violette segment kan karakteriseres som individualistisk, traditionel værdiorientering med vægt på uafhængighed. Segmentet har traditionelle autoritetsstrukturer (patriarkatet; den autoritære arbejdsplads), selvinstrumentalt forhold til arbejde, der f.eks. resulterer i, at man knokler for at få råd til at holde fri. Det er karakteristisk for det violette segment, at man søger oplevelser gennem kroppen og ikke – som det er mest tydeligt i det grønne segment – gennem bevidstheden.

Kilde: ACNielsen/AIM