Magt & Demokrati

arbejdsspoergsmaalLFor at forstå begrebet magt i 2000’tallet, er det nødvendigt at rejse mere end 2500 år tilbage i historien – til bystaten Athen i Grækenland.
I den periode der betegnes som den græske antik* diskuterede man – det vil sige de frie borgere (kun mænd) – hvordan staten skulle indrettes, og hvilken rolle politikerne skulle spille. Dengang fandtes der selvfølgelig ikke medier, som vi kender dem i dag, så diskussionen fandt sted på byens torv. Derfor spillede det en afgørende rolle, at man beherskede talekunsten – retorikken.

↑ Podcast om Demokrati

Magt - platonwww
Sådan forestillede en maler sig senere, at Platon – manden i den røde kappe – havde set ud.

I antikken mente man, at den reelle magt lå hos guderne. Det var dem, der definerede, hvad der var godt og ondt, og de sørgede for, at opretholde verdens ophøjede orden og harmoni. Men i 431 f. Kr. skete der noget som vendte op og ned på alle forestillinger. Der udbrød krig mellem Grækenlands to førende bystater, Athen og Sparta.

Athen tabte krigen. Og det opfattede filosofferne som et udtryk for, at den gudskabte harmoni var brudt sammen. Man kunne ikke mere leve i orden og harmoni. Derfor mistede de også troen på de almægtige guder.

Men når det ikke længere var guderne, der definerede godheden, så måtte man erkende, at den der havde evner og magt til at herske over andre, også havde autoritet til at definere, hvad der var godt eller ondt.

Men hvem skulle lede samfundet!

Den græske filosof og historiker Platon mente, at det måtte være filosofferne, der skulle regere – altså være politikere.

Det opfattede han ikke som spor udemokratisk, for på hans tid var man stadig overbevist om, at der herskede nogle absolutte sandheder, som blandt andet kunne definere, hvad der var bedst for befolkningen.
Men det var kun filosofferne (de lærde/uddannede), der var i stand til at tolke og forstå disse sandheder.

Selvom man i Athen mistede troen på de almægtige guder – allerede  431 f. Kr. – så fastholdt alverdens konger, kejsere og præster i meget lang tid stadig, at de havde fået deres ret til at udøve magt af en guddom.

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab