Markedsføringsplan

Man kan opbygge en markedsføringsplan på mange måder. En meget anvendt model er SWOT-modellen, som tager udgangspunkt i en vurdering af henholdsvis de eksterne markedsforhold og de interne forhold i virksomheden.

Handlinger som ikke føres ud i livet fremkalder ofte katastrofal mangel på følger
Asger Jorn

SWOT

SWOT-modellen kan bruges til at skabe overblik over mulighederne for både ens egen og konkurrenternes fremtidige position på markedet.SWOT – Strength, Weakness, Opportunity og Threat.

Styrke og svagheder drejer sig om interne forhold hos producenten.

SWOTmodel1blille

Måske yder man en dårlig service. Produktdesign er ikke i orden. Kunderne efterspørger produkter, som man ikke producerer, selvom det er muligt. Virksomhedens salgsorganisation virker ikke optimalt.

Muligheder og trusler drejer sig om eksterne forhold, som samfunds- og markedsforhold, som virksomheden er underlagt. Hvad er status for samfundsøkonomien og de sociale forhold, beskæftigelsessituationen, skatteforhold og konkurrenternes aktiviteter m.m.

Når alle disse informationer er indhentet har man et grundlag for at udarbejde en markedsføringsplan.

SWOTmodel2b

Indholdet i afsnittet om reklame bygger i høj grad på informationer fra www.berg-marketing.dk, en hjemmeside der helt gratis stiller utrolig mange informationer til rådighed. Hjemmesiden opdateres løbende af Ebbe Berg, som på hjemmesiden skriver:

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link.
URL: http://www.berg-marketing.dk/