Maslows behovspyramide

Maslows-behovspyramide er bare et af mange Sociologer og psykologers forsøg på at finde ud af, om menneskers behov er medfødte, eller skabt gennem vores socialisering og den sociale arv.

maslows-behovspyramide - pierre-bourdieuwwwSocial arv

Social arv handler om den formodning, at der er en sammenhæng mellem et individs sociale baggrund og personens livsforløb. Fx kan man forklare kriminel adfærd med henvisning til, en opvækst med kriminelle forældre.
Men fokus på social arv betyder ikke, at vi med sikkerhed arver og viderefører vores forældres levemåde.

Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2004) forklarer den sociale arv bl. med begrebet kapital. Ethvert menneske besidder en række kapitaler, der kan opfattes, som den enkelte persons resurser:

  •     økonomisk kapital
  •     kulturel kapital
  •     social kapital

Den økonomiske kapital handler om, hvor godt man sidder i det rent økonomisk (her drejer det sig ikke alene om penge, men om tilgængelige ressourcer*). Den kulturelle kapital er et udtryk for hvorvidt man behersker de sociale koder. (Det man tidligere kaldte den almene dannelse) Kulturel kapital er også det man erhverver gennem uddannelse. Den sociale kapital er den enkeltes netværk af kontakter og bekendtskaber. At være i stand til at skabe sociale netværk har stor betydning i det postmoderne samfund, hvor der er stor social mobilitet, og hvor man ikke længere har et stort familiefællesskab at falde tilbage på.

Bourdieu bruger også begrebet habitus – et ikke særlig veldefineret udtryk for vores vaner, normer – når han forsøger at forklare forskelle i livsvilkår. Mennesker med en mere privilegeret baggrund vil, ifølge Bourdieu, i kraft af deres habitus og kapital have bedre chancer for at klare sig godt i livet.

læs mere under menupunktet:
“Kultur & socialisering… Den femte model

 


arbejdsspoergsmaalLDen finske sociolog Allardt siger, at det for alle mennesker drejer sig om at have, at elske og at være. Om disse behov er medfødte eller socialiserede siger Allardt ikke noget om, han har blot ved at undersøge en lang række mennesker konstateret, at disse behov er fælles for os alle sammen.

maslows-behovspyramide - maslovwww

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maslows-behovspyramide

Den amerikanske psykolog Abraham Maslow når frem til omtrent det samme resultat. Han har opstillet en behovspyramide, som beskriver menneskers grundlæggende behov.

Maslow har fundet frem til, at vores grundlæggende behov skal opfyldes i en bestemt rækkefølge.
Når pyramidens nederste behov er opfyldt i rimelig tilfredsstillende grad – når vi f.eks. er mætte – så begynder vi at spekulere på at skabe tryghed og sikkerhed – skaffe en bolig og ly mod naturens fare.
Herefter gælder det tilknytnings- og kærlighedsbehov – at stifte familie og knytte sig i et kærlighedsforhold til et andet menneske.
Nu er grunden lagt. Så gælder det om at blive til noget – skaffe sig selvagtelse og status, f.eks. gennem et godt job.
Og endelig når man til det øverste mål. Villa, Volvo og Vovse, eller helst masser af penge, en BMW, sommerhus med spapool, en ny og yngre model i dobbeltsengen, medlemskab i Rotary, fede skattefiduser og et visitkort med titel som direktør.

testdinvidenLL

ingen testspørgsmål