MindMap og FlowChart

– tankekort og rutediagram

Bortset fra de handlinger – der styres af såkaldt ubetingede reflekser – så starter alle andre menneskelige handlinger med en tanke.
Det er varmt, jeg må have en is. Den tanke kan udløse en konkret handling – en tur i kiosken.

Nogle handlinger kan være så komplicerede og sammensatte, at det kan være svært at huske alle detaljerne. En ide/tanke kan vokse ud i alle fire verdenshjørner, eller rumme så mange ubesvarede spørgsmål, at man glemmer nogle af de væsentlige elementer.

Den ældgamle metode til at undgå at glemme er at gemme sine tanker og ideer uden for ens egen bevidsthed.

Når man i dag laver et MindMap, så handler det om at gemme beslutninger, ideer og spørgsmål.

Et MindMap begynder med en ide. Jeg vil skrive en bog om kommunikation og IT.
Tankekortet startes med, at man trækker en linje til det første spørgsmål, der falder en ind. Herefter trækkes der linjer til alle de underspørgsmål der nu dukker op.
Når der ikke er flere spørgsmål i denne gren, så gentag processen med udgangspunkt i det næste ”hovedspørgsmål”, som ideen udløser.

MindMap – tankekort

ide: En bog om Kommunikation & IT


Eksempel på et MindMap der starter med en bogidé.

Et tankekort fortælle ikke noget om, hvordan man skal starte og gennemfører en proces. Det skal ikke være struktureret, men åbent, så ideerne kan blomstre.

Når man har tegnet et tankekort, opstår der hurtigt et behov for orden i det kaos, som de mange strøtanker repræsenterer.

Hvis man strukturerer sit MindMap – det kan projektmagere, webdesignere og elever m.m.fl. have behov for – så kan det danne udgangspunkt for at tegne et FlowChart – rutediagram, hvor de handlinger der skal udføres for at realisere ideen, tegnes i et diagram ved hjælp af nogle geometriske figurer.

Et FlowChart kan viser den logiske rækkefølge i en arbejdsproces eller strukturen i en maskine, computerprogram eller lærebog. Begrebet bruges også inden for bl.a. organisationsteori.

Eksempel
Simpelt rutediagram der beskriver en del af processen, når man skal fremstille en hjemmeside.

 


Et eksempel på et simpelt rutediagram.